1. มาตรฐานชุมชน

โฆษณาจะต้องไม่ละเมิด มาตรฐานชุมชนของเรา โฆษณาบน Instagram จะต้องไม่ละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชน Instagram

2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการผิดกฎหมาย

โฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออำนวย หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย หรือที่เป็นการหาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้าหมาย

3. หลักปฏิบัติด้านการเลือกปฏิบัติ

โฆษณาจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนอันเนื่องมาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชนชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ สถานะสมรส ความพิการ สภาพทางการแพทย์ หรือสภาวะทางพันธุกรรม

4. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 5. ยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้ยาเพื่อผ่อนคลาย ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือยาผิดกฎหมาย

 6. ผลิตภัณฑ์เสริมที่ไม่ปลอดภัย

โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัย ตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงฝ่ายเดียว

7. อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด

โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด
 

8. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ใหญ่

 
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้สินค้าหรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ ยกเว้นการโฆษณาการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การโฆษณายาคุมกำเนิดต้องมุ่งไปที่คุณสมบัติการคุมกำเนิดของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เรื่องความสนุกสนานทางเพศหรือการเสริมสมรรถภาพทางเพศ และต้องกำหนดเป้าหมายไปที่คนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 

9. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงภาพโป๊เปลือย การแสดงให้เห็นบุคคลในท่าทางโจ่งครึ่มหรือสื่อไปในทางโป๊เปลือย หรือกิจกรรมที่ชี้นำหรือกระตุ้นทางเพศจนเกินควร

10. การละเมิดจากภายนอก

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใด โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรายงานเนื้อหาที่คุณคิดว่าอาจฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของคุณ
 

11. เนื้อหาเร้าอารมณ์

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ตื่นตระหนก สะเทือนอารมณ์ ดูหมิ่น หรือมีการใช้ความรุนแรงมากจนเกินไป
 

12. บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงหรือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการแสดงหรือบ่งบอกทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ อายุ รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ หรือสภาวะทางการแพทย์ (ได้แก่ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต) สถานะทางการเงิน สมาชิกภาพในสหภาพการค้า ประวัติอาชญากรรม หรือชื่อของบุคคล
 

13. เนื้อหาสร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาหลอกลวง เป็นเท็จ หรือสร้างความเข้าใจผิด รวมถึงการกล่าวอ้าง ข้อเสนอ หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่หลอกลวง
 

14. เนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียง

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ใช้ประเด็นทางการเมืองและสังคมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 

15. หน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้

 
โฆษณาต้องไม่นำผู้คนไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเนื้อหาของหน้าเพจปลายทางที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ออกจากหน้านั้น
 

16. อุปกรณ์ที่คล้ายกล้องวงจรปิด

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทการขายกล้องสอดแนม อุปกรณ์ติดตามโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์แบบซุกซ่อนที่คล้ายกล้องวงจรปิด
 

17. ไวยากรณ์และการดูหมิ่น

 
โฆษณาต้องไม่มีถ้อยคำหยาบคายหรือไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง จะต้องใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบของเรา หรือระบบบังคับใช้อื่นๆ

18. ฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง

 
โฆษณาต้องไม่มีรูปภาพที่แสดงถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่มีอยู่จริง
 

19. ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

 
โฆษณาต้องไม่มีภาพ “ก่อนและหลัง” หรือภาพที่มีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่พึงปรารถนา เนื้อหาโฆษณาต้องไม่บ่งบอกหรือพยายามสร้างการรับรู้ต่อตนเองในทางลบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารและการลดน้ำหนัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอื่นๆ ด้วย โฆษณาด้านสุขภาพ ฟิตเนส หรือผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต้องมีการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 

20. การกู้เงินด่วนหรือการกู้เงินสดล่วงหน้า

 
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการกู้เงินด่วน การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรือการกู้เงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบุคคลจนกว่าจะถึงวันจ่ายค่าจ้างถัดไปของบุคคลนั้น
 

21. ธุรกิจเครือข่าย (MLM)

 
โฆษณาที่โปรโมทโอกาสในการสร้างรายได้ต้องอธิบายถึงผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และต้องไม่โปรโมทโมเดลธุรกิจที่นำเสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสของธุรกิจเครือข่าย (MLM)
 

22. การประมูลแบบครั้งละหนึ่งสลึง

 
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการประมูลแบบมีค่าธรรมเนียมสิทธิ์การประมูล (Penny Auction หรือ Bidding Fee Auction) หรือโมเดลธุรกิจอื่นที่คล้ายกันนี้
 

23. เอกสารปลอม

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทเอกสารเท็จ เช่น วุฒิการศึกษาปลอม หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองคนเข้าเมือง
 

24. เนื้อหาฉกฉวยโอกาสหรือคุณภาพต่ำ

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่นำทางไปสู่เพจปลายทางนอกเว็บไซต์ที่มอบประสบการณ์ไม่คาดคิดหรือเป็นการรบกวน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอโฆษณาในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น หัวเรื่องที่สื่อความเกินจริง และนำทางผู้ใช้ไปยังเว็บเพจปลายทางที่มีเนื้อหาจริงเพียงเล็กน้อย และมีแต่เนื้อหาโฆษณาคุณภาพต่ำหรือไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่
 

25. สปายแวร์ หรือ มัลแวร์

 
โฆษณาต้องไม่มีสปายแวร์ มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหลอกลวง ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 

26. ภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

 
โฆษณาต้องไม่มีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชที่เล่นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีการกระทำจากบุคคลใด หรือขยายโฆษณาภายใน Facebook หลังจากที่ใครบางคนคลิกโฆษณานั้น
 

27. อุปกรณ์การสตรีมที่ไม่ได้รับอนุญาต

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ช่วยหรือส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 

28. ระบบการหลีกเลี่ยง

 
โฆษณาต้องไม่ใช้กลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจพิจารณาโฆษณาหรือระบบบังคับใช้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่พยายามปลอมแปลงเนื้อหาหรือหน้าปลายทางของโฆษณา
 

29. สินค้าและบริการทางการค้าต้องห้าม

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทสินค้าและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง เช่น ไบนารีอ็อบชัน การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น หรือสกุลเงินดิจิทัล
 
 
 
 

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

Fanpage : Aj Link

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Facebook