fbpx
หน้าแรกFacebookเนื้อหาที่ห้ามใช้ในโฆษณา

เนื้อหาที่ห้ามใช้ในโฆษณา

Author

Date

Category

1. มาตรฐานชุมชน

โฆษณาจะต้องไม่ละเมิด มาตรฐานชุมชนของเรา โฆษณาบน Instagram จะต้องไม่ละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชน Instagram

2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการผิดกฎหมาย

โฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออำนวย หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย หรือที่เป็นการหาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้าหมาย

3. หลักปฏิบัติด้านการเลือกปฏิบัติ

โฆษณาจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนอันเนื่องมาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชนชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ สถานะสมรส ความพิการ สภาพทางการแพทย์ หรือสภาวะทางพันธุกรรม

4. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 5. ยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้ยาเพื่อผ่อนคลาย ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือยาผิดกฎหมาย

 6. ผลิตภัณฑ์เสริมที่ไม่ปลอดภัย

โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัย ตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงฝ่ายเดียว

7. อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด

โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด
 

8. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ใหญ่

 
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้สินค้าหรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ ยกเว้นการโฆษณาการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การโฆษณายาคุมกำเนิดต้องมุ่งไปที่คุณสมบัติการคุมกำเนิดของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เรื่องความสนุกสนานทางเพศหรือการเสริมสมรรถภาพทางเพศ และต้องกำหนดเป้าหมายไปที่คนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 

9. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงภาพโป๊เปลือย การแสดงให้เห็นบุคคลในท่าทางโจ่งครึ่มหรือสื่อไปในทางโป๊เปลือย หรือกิจกรรมที่ชี้นำหรือกระตุ้นทางเพศจนเกินควร

10. การละเมิดจากภายนอก

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใด โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรายงานเนื้อหาที่คุณคิดว่าอาจฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของคุณ
 

11. เนื้อหาเร้าอารมณ์

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ตื่นตระหนก สะเทือนอารมณ์ ดูหมิ่น หรือมีการใช้ความรุนแรงมากจนเกินไป
 

12. บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงหรือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการแสดงหรือบ่งบอกทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ อายุ รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ หรือสภาวะทางการแพทย์ (ได้แก่ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต) สถานะทางการเงิน สมาชิกภาพในสหภาพการค้า ประวัติอาชญากรรม หรือชื่อของบุคคล
 

13. เนื้อหาสร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาหลอกลวง เป็นเท็จ หรือสร้างความเข้าใจผิด รวมถึงการกล่าวอ้าง ข้อเสนอ หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่หลอกลวง
 

14. เนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียง

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ใช้ประเด็นทางการเมืองและสังคมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ทางการค้า
 

15. หน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้

 
โฆษณาต้องไม่นำผู้คนไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเนื้อหาของหน้าเพจปลายทางที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ออกจากหน้านั้น
 

16. อุปกรณ์ที่คล้ายกล้องวงจรปิด

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทการขายกล้องสอดแนม อุปกรณ์ติดตามโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์แบบซุกซ่อนที่คล้ายกล้องวงจรปิด
 

17. ไวยากรณ์และการดูหมิ่น

 
โฆษณาต้องไม่มีถ้อยคำหยาบคายหรือไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง จะต้องใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบของเรา หรือระบบบังคับใช้อื่นๆ

18. ฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง

 
โฆษณาต้องไม่มีรูปภาพที่แสดงถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่มีอยู่จริง
 

19. ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

 
โฆษณาต้องไม่มีภาพ “ก่อนและหลัง” หรือภาพที่มีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่พึงปรารถนา เนื้อหาโฆษณาต้องไม่บ่งบอกหรือพยายามสร้างการรับรู้ต่อตนเองในทางลบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารและการลดน้ำหนัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอื่นๆ ด้วย โฆษณาด้านสุขภาพ ฟิตเนส หรือผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักต้องมีการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 

20. การกู้เงินด่วนหรือการกู้เงินสดล่วงหน้า

 
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการกู้เงินด่วน การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรือการกู้เงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบุคคลจนกว่าจะถึงวันจ่ายค่าจ้างถัดไปของบุคคลนั้น
 

21. ธุรกิจเครือข่าย (MLM)

 
โฆษณาที่โปรโมทโอกาสในการสร้างรายได้ต้องอธิบายถึงผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และต้องไม่โปรโมทโมเดลธุรกิจที่นำเสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสของธุรกิจเครือข่าย (MLM)
 

22. การประมูลแบบครั้งละหนึ่งสลึง

 
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการประมูลแบบมีค่าธรรมเนียมสิทธิ์การประมูล (Penny Auction หรือ Bidding Fee Auction) หรือโมเดลธุรกิจอื่นที่คล้ายกันนี้
 

23. เอกสารปลอม

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทเอกสารเท็จ เช่น วุฒิการศึกษาปลอม หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองคนเข้าเมือง
 

24. เนื้อหาฉกฉวยโอกาสหรือคุณภาพต่ำ

 
โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่นำทางไปสู่เพจปลายทางนอกเว็บไซต์ที่มอบประสบการณ์ไม่คาดคิดหรือเป็นการรบกวน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอโฆษณาในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น หัวเรื่องที่สื่อความเกินจริง และนำทางผู้ใช้ไปยังเว็บเพจปลายทางที่มีเนื้อหาจริงเพียงเล็กน้อย และมีแต่เนื้อหาโฆษณาคุณภาพต่ำหรือไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่
 

25. สปายแวร์ หรือ มัลแวร์

 
โฆษณาต้องไม่มีสปายแวร์ มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหลอกลวง ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 

26. ภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

 
โฆษณาต้องไม่มีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชที่เล่นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีการกระทำจากบุคคลใด หรือขยายโฆษณาภายใน Facebook หลังจากที่ใครบางคนคลิกโฆษณานั้น
 

27. อุปกรณ์การสตรีมที่ไม่ได้รับอนุญาต

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ช่วยหรือส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 

28. ระบบการหลีกเลี่ยง

 
โฆษณาต้องไม่ใช้กลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจพิจารณาโฆษณาหรือระบบบังคับใช้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่พยายามปลอมแปลงเนื้อหาหรือหน้าปลายทางของโฆษณา
 

29. สินค้าและบริการทางการค้าต้องห้าม

 
โฆษณาจะต้องไม่โปรโมทสินค้าและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง เช่น ไบนารีอ็อบชัน การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น หรือสกุลเงินดิจิทัล
 
 
 
 

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

Fanpage : Aj Link

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Facebook

บทความก่อนหน้านี้เนื้อหาโฆษณาที่มีข้อจำกัด
บทความถัดไปโฆษณาแบบวิดีโอ

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

error: Content is protected !!