fbpx

Category: Google Class

Related categories

หลังจากประกาศยกเลิกบริการ G Suite Legacy ที่เป็นบริการฟรีโดยให้ย้ายไปใช้แพลนเสียเงินภายในวันที่ 1 กรกฎาคมแทนนั้น Google ได้เปิดทางเลือกให้ใช้งานต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากผู้ใช้แจ้งว่าเป็นการใช้งานส่วนตัว ไม่ได้นำไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ @/NeighborGeek ระบุว่าผู้ที่ใช้งาน G Suite Legacy อยู่สามารถเลือกใช้งานต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้หากเป็นการใช้งานส่วนตัว ทางเลือกนี้ปรากฏขึ้นมาในหน้าจอสำหรับทำการย้ายแพลนที่อยู่ใน Admin Console ซึ่งจะทยอยปรากฏในผู้ใช้เป็นบางส่วนก่อน สำหรับผู้ที่ยังไม่พบตัวเลือกนี้อาจจะต้องรอไปก่อน สำหรับผู้ใช้ G Suite...
ล่าสุด Google ได้ลงทุนใน AI เพิ่มเติมเพื่อให้ Google Maps มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้คุณสำรวจด้วยมุมมองที่สมจริงมากกว่าเดิม ค้นหาเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันที่สุด และใช้ Live View เพื่อความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยเพิ่มฟีเจอร์ดังนี้ 1. แผนที่ที่สมจริงและเป็นธรรมชาติ Immersive View หรือแผนที่ที่สมจริงและเป็นธรรมชาติ โดย Google ปรับปรุงการแสดงภาพสถานที่ต่างๆ ใน Maps ให้สมจริงกว่าเดิม ผู้ใช้งานจะเห็นรายละเอียดของแลนด์มาร์คสำคัญที่มากขึ้น...
เกี่ยวกับข้อจำกัดทางกฎหมาย สินค้าต้องห้ามสำหรับผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี ชื่อยาที่ถูกจำกัด การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน เกี่ยวกับความทุกข์ยากของบุคคล เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล เช่น การรักษาภาวะสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานหรือโรคข้ออักเสบ การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ เช่น เครื่อง CPAP, ยาที่จำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพื่อรักษาการติดเชื้อยีสต์ และข้อมูลวิธีดูแลบุตรหลานที่เป็นออทิสติก สถานะทางการเงินที่ติดลบ...
โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของโฆษณากับผู้ใช้และเพิ่ม ROI ให้แก่ผู้ลงโฆษณา นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา เนื่องจากทำงานโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้ออนไลน์เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วยเนื้อหาโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ผู้ลงโฆษณาต้องจัดการข้อมูลพฤติกรรมหรือความสนใจของผู้ใช้อย่างเหมาะสม หากต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น เพราะพบว่าความสนใจในบางหมวดหมู่มีความละเอียดอ่อน และการกำหนดเป้าหมายตามความสนใจในหมวดหมู่เหล่านี้อาจส่งผลเชิงลบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ เมื่อพิจารณาจากเหตุผลข้างต้น Google จึงกำหนดมาตรฐานนโยบายขึ้นมาสำหรับฟีเจอร์การกำหนดเป้าหมายทั้งหมดของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกเหนือจากนโยบายโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ลงโฆษณายังต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ใช้ในสหภาพยุโรปในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย หลักการของนโยบายเนื้อหาโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ Google จำกัดการใช้หมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนในโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ และแบ่งหมวดหมู่ความสนใจที่ละเอียดอ่อนตามหลักการของนโยบายเนื้อหา ดังนี้ ข้อจำกัดทางกฎหมาย: โฆษณาต้องเป็นไปตามกฎหมาย ความทุกข์ยากของบุคคล: โฆษณาไม่ควรกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ด้วยวิธีที่แสวงหาผลประโยชน์จากความลำบากหรือการดิ้นรนของผู้ใช้ อัตลักษณ์และความเชื่อ: โฆษณาไม่ควรกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามหมวดหมู่ที่มีแนวโน้มเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือการตีตราบุคคลโดยไม่ยุติธรรม ...

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments