fbpx
หน้าแรกBlogger13 ข้อห้าม การสร้างโฆษณาแบบฟอร์มบน Facebook

13 ข้อห้าม การสร้างโฆษณาแบบฟอร์มบน Facebook

Author

Date

Category

ห้ามลงโฆษณาสร้างคำถาม-กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลในประเภทต่อไปนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Facebook เพื่อป้องกันการถูกปิดบัญชี โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้

 1. หมายเลขบัญชี

โฆษณาต้องไม่ขอหมายเลขบัญชีต่างๆ รวมถึงหมายเลขสะสมไมล์เดินทาง หมายเลขบัตรสมาชิก หรือหมายเลขบัญชีเคเบิลหรือโทรศัพท์

 1. ประวัติอาชญากรรม

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและประวัติการจับกุม

✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกพิพากษาในคดีอาชญากรรมหรือไม่

 1. ข้อมูลทางการเงิน

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขโอนธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คะแนนบัตรเครดิต รายได้ มูลค่าสุทธิ หรือจำนวนหนี้ที่มี

✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามว่าบุคคลดังกล่าวได้ประกาศเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามผู้คนว่ามีหนี้ส่วนตัวหรือไม่ หรือมียอดหนี้เท่าไร

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่ขอข้อมูลระบุตัวตนซึ่งอาจเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสถานะทางการเงินของบุคคล

 1. เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ

โฆษณาต้องไม่ขอเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการ เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขใบอนุญาตขับขี่

 1. ข้อมูลด้านสุขภาพ

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงสุขภาพกาย สุขภาพจิต การรักษาทางการแพทย์ สภาวะทางการแพทย์ หรือความทุพพลภาพ

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามบุคคลว่าประสบกับปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ เช่น ภาวะซึมเศร้าหรืออาการวิตกกังวล

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามเกี่ยวกับความทุพพลภาพในปัจจุบันหรืออดีตของบุคคล เช่น บุคคลใช้รถเข็นวีลแชร์หรือไม่

 1. ข้อมูลประกันภัย

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลประกันภัย รวมถึงหมายเลขของนโยบายประกันภัยปัจจุบัน

          ✖ โฆษณาแบบกรอกฟอร์มจากช่องที่สอบถามชื่อหรือรายละเอียดของบริษัทประกันภัยของบุคคล

          ✖ โฆษณาแบบกรอกฟอร์มจากช่องที่สอบถามผู้คนว่าได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย หรือมีประกันภัยในบางรูปแบบอยู่หรือไม่

 1. ความเกี่ยวข้องทางการเมือง

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องทางการเมือง

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามผู้คนว่าวางแผนที่จะลงคะแนนหรือได้ลงคะแนนให้กับใครในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า

          ✖ โฆษณาแบบกรอกฟอร์มจากช่องที่สอบถามบุคคลว่าสนับสนุนผู้ลงสมัครทางการเมืองคนใด

 1. เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามบุคคลว่าเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน เชื้อสายฮิสแปนิก เอเชีย หรือชนผิวขาว

 1. ศาสนา

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามบุคคลว่าเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์หรือไม่

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามบุคคลว่าสนับสนุนโทษประหารชีวิตหรือไม่

 1. รสนิยมทางเพศ

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศของบุคคล รวมถึงเพศที่บุคคลนั้นชื่นชอบในการออกเดท

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามถึงประวัติการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคล

          ✖ โฆษณาแบบกรอกฟอร์มจากช่องที่สอบถามบุคคลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพวกรักร่วมเพศหรือเพศสัมพันธ์แบบเป็นกลุ่มหรือไม่

 1. คำถามกรอกล่วงหน้า

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมากจนคุณสามารถใช้คำถามแบบกรอกล่วงหน้าเพื่อขอข้อมูลได้ แต่สามารถใช้คำถามแบบกรอกล่วงหน้าหัวข้อ “วันเกิด” ที่มีอยู่เพื่อเรียนรู้อายุของบุคคล

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลใหม่ของแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อขอข้อมูลที่มีอยู่แล้วในคำถามแบบกรอกล่วงหน้าที่มีอยู่

 1. สมาชิกสหภาพการค้า

โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิกสหภาพการค้า

          ✖ ช่องกรอกข้อมูลในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่สอบถามว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกสหภาพหรือไม่ หรือเป็นสมาชิกสหภาพใด

 1. ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

โฆษณาต้องไม่ขอชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบัญชีที่มีอยู่และบัญชีใหม่ หากคุณต้องการให้คนเข้ามาสมัครใช้งานบัญชีเว็บไซต์หรือบริการของคุณ คุณควรใช้วัตถุประสงค์แบบการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์หรือคอนเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์ในขณะที่คุณแสดงโฆษณาแทน

          ✖ ขอให้ผู้ใช้สร้างชื่อผู้ใช้และตั้งรหัสผ่านในโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม

 

 

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments