fbpx
หน้าแรกbeginnerวิธีการใช้ McKinsey 7S model ในการตลาด

วิธีการใช้ McKinsey 7S model ในการตลาด

Author

Date

Category

McKinsey 7S model ใช้ในการตรวจสอบความสามารถทางการตลาดขององค์กรจากมุมมองที่แตกต่างกัน พัฒนาโดย Tom Peters และ Robert Waterman ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ McKinsey & Company ในปี 1970

McKinsey 7S model สามารถใช้เพื่อ

 • ทบทวนประสิทธิภาพขององค์กรในการดำเนินงานด้านการตลาด
 • กำหนดวิธีปรับองค์กรให้ดีที่สุด เพื่อรองรับทิศทางกลยุทธ์ใหม่
 • ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลขององค์กร

McKinsey 7S model มีอะไรบ้าง

 1. Strategy : คำจำกัดความของวิธีการสำหรับองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 2. Structure : ทรัพยากรภายในบริษัท ในกลุ่มธุรกิจ และทีมต่างๆ
 3. Systems : กระบวนการทางธุรกิจ และแพลตฟอร์มทางเทคนิคที่ใช้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
 4. Staff : ประเภทของพนักงาน ชุดค่าตอบแทน และวิธีดึงดูดและรักษาไว้
 5. Skills : ความสามารถในการทำกิจกรรมที่แตกต่าง
 6. Style : วัฒนธรรมขององค์กรในแง่ของความเป็นผู้นำ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 7. Shared Values : สรุปในวิสัยทัศน์และหรือภารกิจ นี่คือวิธีที่องค์กรกำหนดแนวทางสำหรับองค์กร

Hard elements : Strategy, Structure, Systems

Hard elements สามารถกำหนดได้ง่ายและมีอิทธิพลโดยตรง เป็นองค์ประกอบที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร กลยุทธ์ และคำแถลงพันธกิจที่บริษัทใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิองค์กรที่แสดงโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น

Hard elements จะตอบคำถาม ‘อะไร’ เกี่ยวกับธุรกิจ

 • Strategy : กลยุทธ์การขับเคลื่อนของบริษัทคืออะไร?
 • Structure : มีทีมอะไรบ้าง?
 • Systems : ระบบที่เป็นทางการใดบ้างที่รับประกันความก้าวหน้าในการทำงาน

Soft elements : Staff, Skills, Style, Shared Values

Soft elements เป็นคุณสมบัติที่จับต้องได้น้อยกว่าที่บริษัทแสดงผ่านการทำงาน ประกอบด้วย Staff, Skills, Style, Shared Values ที่วิวัฒนาการมาจากความร่วมมือกับทีมที่แตกต่างกัน

Soft elements ตอบคำถาม ‘ใคร’ และ ‘อย่างไร’ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ

 • Staff : ใครคือพนักงานของบริษัท?
 • Skills : คนงานเหล่านี้มีทักษะเพียงใด?
 • Style : ผู้นำองค์กรสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานของพวกเขาได้อย่างไร?
 • Shared Values : บริษัทจะแสดงค่านิยมหลักอย่างไร?

จะใช้ McKinsey 7S model ได้อย่างไร

 1. Strategy

คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้บริษัทของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง คุณควรมีความคิดที่ชัดเจนว่าลูกค้าคือใคร และคุณจะตอบสนองความต้องการ / แก้ปัญหา / ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

 1. Structure

บริษัทของคุณแบ่งเป็นระดับองค์กรอย่างไร มีทีมอะไรบ้างมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง คุณอาจพบว่าเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตคุณต้องขยายโครงสร้าง เพื่อจัดการความสามารถที่เกิดขึ้นใหม่

 1. Systems

กระบวนการ ขั้นตอน และระบบข้อมูลที่สนับสนุนธุรกิจ ผู้มีอำนาจในระบบขององค์กรต้องมีความชัดเจน และระบบเทคนิคต้องได้รับการจัดการและบำรุงรักษาอย่างเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของทีมงาน

 1. Staff

รายละเอียดของพนักงานในแง่ของประวัติ อายุ เพศ และลักษณะ ประเมินทีมที่คุณมีอยู่ และดูว่าพวกเขามีการดำเนินงานในขีดความสามารถที่เหมาะสมหรือไม่ สามารถช่วยในการเติบโตทางอาชีพได้หรือไม่

 1. Skills

ความสามารถโดยรวมของทีม และชุดทักษะเฉพาะของสมาชิกในทีม คุณควรรู้ว่าสมาชิกในทีมมีความสามารถหลักใดบ้าง รวมถึงคุณลักษณะที่อาจขยายการนำเสนอของแผนก

 1. Style

วิธีการที่ปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสไตล์วัฒนธรรมขององค์กรโดยรวม ผู้บริหารที่มีความคิดริเริ่มและเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรภายใน เช่น เวลา งบประมาณ

 1. Shared Values

แนวคิดเรื่องแนวทางขององค์กรควรจะปรากฏให้เห็นผ่านงานภายนอก และวัฒนธรรมภายในขององค์กร การละเลยค่านิยมทำให้บริษัทของคุณอาจตกอยู่ในความเสี่ยงในการแข่งขัน และพนักงานอาจไม่รู้สึกผูกพันกับบทบาทของตนเอง นำไปสู่การลดประสิทธิภาพการทำงาน

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ที่มา : smartinsights

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

error: Content is protected !!