fbpx
หน้าแรกbeginnerFeed ของ Shopping Ads คืออะไร?

Feed ของ Shopping Ads คืออะไร?

Author

Date

Category

การสร้างฟีดของ Shopping Ads

การสร้างฟีด เป็นการอัพโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคุณใน Google Merchant Center ก่อนอื่นจะต้องสร้างฟีดข้อมูลที่สามารถส่งข้อมูลได้ ขั้นตอนนี้มีความจำเป็นสำหรับการสร้างฟีดใหม่ และเมื่อได้ลงทะเบียนการสร้างฟีดเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถอัพเดทฟีดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนในครั้งต่อไปอีก

ฟีดข้อมูลหลัก

ฟีดข้อมูลหลัก คือ แหล่งข้อมูลที่มีความจำเป็นที่ Merchant Center ใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นบน Google ถ้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีดหลักนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและนโยบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Merchant Center ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ฟีดข้อมูลขั้นสูงรวมทั้งฟีดเสริม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟีดเสริมเพื่อปรับปรุงหรือแทนที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นได้ด้วย

การใช้ฟีดหลักเพื่อเพิ่มหรือลบข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น สามารถตั้งค่าภาษา การกำหนดเป้าหมาย ประเทศและตั้งข้อกำหนดสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฟีดหลักจะเป็นฟีดเดียวที่สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้

การสร้างฟีดข้อมูลหลัก

การเริ่มต้นการสร้างฟีดข้อมูลหลัก ให้ไปที่” ฟีดข้อมูล ” เลือก ” ผลิตภัณฑ์ ” ใน Merchant Centerคลิกปุ่มบวกในส่วนฟีดหลักเพื่อสร้างฟีดหลักใหม่ทำตามคำแนะนำและระบุข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ดังนี้

 – ประเทศที่ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ประเทศที่ขาย คือ สถานที่ที่ขายผลิตภัณฑ์นั้นจากฟีดข้อมูลนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อัพโหลดไปยังประเทศที่เลือกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับฟีดและนโยบาย หลังจากสร้างฟีดแล้วสามารถเพิ่มประเทศที่ต้องการขายได้ในแท็บการตั้งค่าฟีด

 – ภาษาที่เขียนข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากเลือกประเทศที่มีภาษาที่สนับสนุนหลายภาษา เช่น เบลเยียม แคนาดาหรือสวิสเซอร์แลนด์ จะได้รับรายชื่อภาษาที่สนับสนุนของประเทศนั้นๆ ด้วย

 – ชื่อฟีดข้อมูลหลัก จะต้องป้อนชื่อที่สื่อความหมายที่ช่วยในการระบุฟีดหลัก ชื่อฟีดไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อของไฟล์ที่กำลังส่งก็ได้

 – วิธีการป้อนข้อมูล ให้เลือกวิธีที่เหมาะกับความต้องการมากที่สุด เช่น

 • Google ชีต จะส่งข้อมูลโดยใช้เทมเพลต Google ชีตที่สร้างขึ้นหรือสร้างด้วย Google แผ่นที่มีอยู่พร้อมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • เรียกตามกำหนดเวลา โดย Google สามารถเรียกฟีดข้อมูลของคุณได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • การอัพโหลดไฟล์ไปยัง Merchant Center โดยตรงผ่าน SFTP, FTP, Google Cloud Storage หรือด้วยตนเอง
 • การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ หากปัจจุบันไม่มีฟีดข้อมูลในบัญชีของคุณ แต่คุณมีข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับในเว็บไซต์ของคุณ Google สามารถรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณเพื่อเรียกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณได้

 – ชื่อไฟล์จะขึ้นอยู่กับวิธีการป้อนข้อมูลที่ได้เลือก อาจจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อของไฟล์ที่จะส่ง ชื่อนี้ควรตรงกับชื่อไฟล์ทั้งหมดที่สร้าง รวมส่วนขยายที่ถูกต้อง

หลังจากที่ได้ใส่รายละเอียดข้อมูลแล้ว ให้คลิกดำเนินการต่อ จะสามารถดูและจัดการข้อมูลหลักที่สร้างขึ้นใหม่ได้ในส่วนข้อมูลฟีดของบัญชี Merchant Center ของคุณ

ถ้าหากต้องการเรียกดูหรืออัพโหลดฟีดด้วยตนเองให้คลิกที่ไอคอนจุด 3 จุด ในแท็บการประมวลผลของฟีดข้อมูลและเลือกค่ากำหนดการอัพโหลดจากเมนู

ฟีดข้อมูลเสริม

ฟีดข้อมูลเสริม คือ ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมที่สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในฟีดหลัก ฟีดเสริมจะไม่สามารถเพิ่ม-ลบผลิตภัณฑ์ได้ หรือใช้เป็นฟีดแบบสแตนด์อโลน แต่จะใช้เพื่ออัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ฟีดเสริมจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับฟีดหลักได้

หากต้องการใช้ฟีดเสริมให้เชื่อมต่อกับฟีดหลักที่มีอยู่ผ่าน id Attribute ฟีดเสริมจะอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น เมื่อฟีดเสริมมีรหัสที่มีอยู่ในฟีดหลัก

ฟีดการอัพเดทพื้นที่โฆษณาออนไลน์เดิม

หากต้องการใช้ฟีดแยกสำหรับการอัพเดทเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการใช้งาน จะสามารถทำได้โดยการสร้างฟีดเสริมและใช้ข้อกำหนด “นำล่าสุด” เพื่ออัพเดทฟีดหลักของคุณ

การสร้างฟีดข้อมูลเสริม

ฟีดข้อมูลเสริมจะเป็นแหล่งข้อมูลสำรองที่ใช้เพื่อระบุแอตทริบิวต์เพิ่มเติมทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น ซึ่งไม่สามารถใช้ฟีดเสริมเป็นแหล่งข้อมูลหลักได้ กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับฟีดเสริมจะประกอบไปด้วย

 • เพิ่มหรือแทนที่ป้ายกำกับที่กำหนดเองสำหรับการจัดการแคมเปญ
 • เพิ่มหรือแทนที่รหัสโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นปลีก
 • การลบล้างชื่อ
 • ข้อยกเว้นผลิตภัณฑ์เฉพาะ (ผ่านแอตทริบิวต์ excluded_destination)
 • เพิ่ม GTIN ที่หายไป
 • เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นที่โฆษณาในท้องถิ่น

ฟีดเสริมแต่ละรายการต้องมี id Attribute และคอลัมน์เพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์พร้อมกับข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อกับฟีดหลัก

วิธีการสร้างฟีดเสริมให้ไปที่ “ฟีดข้อมูล” ใต้หน้าผลิตภัณฑ์ใน Merchant Center ที่ด้านบนสุดของตารางฟีดเสริม แล้วคลิกเพิ่มฟีดเสริมเพื่อสร้างฟีดเสริมใหม่ และทำตามคำแนะนำพร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้

 – ชื่อฟีดข้อมูลเสริมจะป้อนชื่อที่สื่อความหมายเพื่อช่วยในการระบุฟีดเสริม ชื่อฟีดเสริมไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อของไฟล์ที่กำลังส่ง

 – วิธีการป้อนข้อมูลให้เลือกวิธีที่เหมาะกับความต้องการมากที่สุด เข่น

 • Google ชีต จะส่งข้อมูลโดยใช้เทมเพลต Google ชีตที่สร้างขึ้นหรือสร้างด้วย Google แผ่นที่มีอยู่พร้อมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • เรียกตามกำหนดเวลา โดย Google สามารถเรียกฟีดข้อมูลของคุณได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 • การอัพโหลดไฟล์ไปยัง Merchant Center โดยตรงผ่าน SFTP, FTP, Google Cloud Storage หรือด้วยตนเอง

 – ชื่อไฟล์จะขึ้นอยู่กับวิธีการป้อนข้อมูลที่ได้เลือก อาจจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อของไฟล์ที่จะส่ง ชื่อนี้ควรตรงกับชื่อไฟล์ทั้งหมดที่สร้าง รวมส่วนขยายที่ถูกต้อง

 – การเชื่อมโยงไปยังฟีดหลัก ให้เลือกฟีดหลักและชุดค่าผสมของประเทศ / ภาษาที่มีฟีดเสริมอยู่

 – การเรียกตารางเวลา ตั้งค่าการดึงข้อมูลตามกำหนดเวลาสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิธีนี้ทำให้ Merchant Center สามารถรับฟีดข้อมูลใหม่ๆ โดยไม่ต้องอัพโหลดข้อมูลด้วยตนเอง

ถ้าหากต้องการเรียกดูหรืออัพโหลดฟีดด้วยตนเองให้คลิกที่ไอคอนจุด 3 จุด ในแท็บการประมวลผลของฟีดข้อมูลและเลือกค่ากำหนดการอัพโหลดจากเมนู

เมื่อฟีดเสริมของคุณสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับฟีดหลักแล้ว Merchant Center จะสร้างข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะพบได้ในส่วนข้อกำหนดฟีดของ Merchant Center ข้อกำหนดจะเชื่อมต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์จากทั้งสองฟีดตาม id ค่าที่ได้ให้ไว้และจะเชื่อมโยงข้อมูลแอตทริบิวต์จากฟีดเสริมต่อไป

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ที่มา – Google

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments