fbpx
หน้าแรกbeginner"ECOLE 42 BANGKOK" สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ ไม่มีครู ไม่มีค่าเทอม แต่สอบเข้ายาก

“ECOLE 42 BANGKOK” สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ ไม่มีครู ไม่มีค่าเทอม แต่สอบเข้ายาก

Author

Date

Category

ECOLE 42 BANGKOK (เอกอล 42 แบงค็อก) เป็นสถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมแห่งแรกในไทยและในอาเซียนอีกด้วย เพื่อสนับสนุนศักยภาพของคนไทยและแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี 3 แนวคิดหลัก คือ ไม่มีอาจารย์ ไม่มีปริญญา และไม่มีค่าเทอม ECOLE 42 BANGKOK กำลังเปิดรับสมัครรุ่นแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ที่ก่อตั้งมาเพื่อเรียนฟรีเท่านั้น

สถาบันสอนนักเขียนโปรแกรม ECOLE 42 BANGKOK ก่อตั้งโดย ซาเวียร์ นิแอล อภิมหาเศรษฐี เจ้าพ่อโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตชาวฝรั่งเศส ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของคนในแวดวงดิจิทัล และอยากปั้นนักโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพ จึงตั้งสถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมขึ้น โดยจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด แต่ทั้งหมดนี้จะต้องฟรี

ปัจจุบันมีแคมปัสทั้งหมด 19 แห่ง จาก 16 ประเทศ สำหรับ ECOLE 42 BANGKOK นับเป็นแห่งแรกในอาเซียน และแห่งที่ 3 ในเอเชีย รองจาก ECOLE 42 TOKYO ประเทศญี่ปุ่น และ ECOLE 42 SEOUL ประเทศเกาหลีใต้

ทางเลือกสำหรับคนมี Passion

จุดเริ่มต้นของการเปิดสถาบันสอนโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทย มาจากการที่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากอดีต หนึ่งในนั้นคือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และโดยเฉพาะการเรียนด้าน IT หรือ ICT เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก การรอให้เรียนจบ 4 ปีในระบบปกติ อาจจะช้าเกินไปที่จะได้วิศวกรมาใช้งาน ประเทศไทยกำลังขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ด้วย ดังนั้นสถาบันนี้ เป็นเสมือนสถาบันทางเลือกเพื่อสร้างคนทำงานที่เร็วขึ้น เป็นทางเลือกให้คนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสนใจด้าน Programming หรือ Coding

3 แนวคิด ที่ยากจะเลียนแบบ

  1. ไม่มีอาจารย์ ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสังคมและเกิดการทำงานร่วมกันหรือทีมเวิร์ค โดยจะมีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน โดยห้องคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนใช้พื้นที่ทำโปรเจกต์หรือกิจกรรมอื่นๆ
  2. ไม่มีปริญญา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ซึ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุคดิสรัปชัน ที่ใบปริญญาไม่สำคัญเท่าความรู้และความสามารถอีกต่อไป
  3. ไม่มีค่าเทอม ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าเทอมในการศึกษา และหลักสูตรเนื้อหาการเรียนทั้งหมดจะมาจากทีมงานวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส

การคัดเลือกเข้มข้น 3 ด่าน จากสอบออนไลน์ไปจนถึงเข้าค่าย 1 เดือน

ความน่าสนใจของสถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมแห่งนี้ คือ ไม่กำหนดเรื่องพื้นฐานเลย ต่อให้ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ แค่ต้องผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

ด่านแรกของการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องทำ Online Test เพื่อวัดว่ามีตรรกะด้านการเขียนโปรแกรมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ชุดทดสอบ คือ ชุดแรกทดสอบความจำ เป็นการจดจำสีกับตำแหน่ง ใช้เวลาทดสอบ 4 นาที และชุดที่สอง เป็นการทดสอบตรรกะ เช่น ถ้าต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เดินตามเส้นทางไหนถูกต้อง ใช้เวลาทำ 2 ชั่วโมง

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว คนที่ผ่านจะเข้าสู่รอบ Check In คนที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนจำนวน 500 คนก็จะได้ไปต่อ เพื่อคัดเลือกคนที่มีความต้องการเรียนจริงๆ และเมื่อได้จำนวนครบ 500 คนแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่รอบ  Piscine เป็นการคัดเลือกอย่างเข้มข้น ในลักษณะของค่าย จะแบ่งจำนวนคน 500 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม ต้องเข้ามาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม การทำโปรเจ็กต์ เวิร์คช้อป การทำงานเป็นทีม ใช้เวลา 4 สัปดาห์ การคัดเลือกในรอบนี้สำคัญมาก เพราะต้องอยู่ในค่ายเพื่อเรียนรู้ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม  สามารถเทียบเท่าการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีในคณะสายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการเรียนที่โฟกัสเรื่องการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เรียนวิชาอื่นๆ ตามหลักสูตรปกติทั่วไป สำหรับในรอบนี้จะคัดเลือกในแต่ละกลุ่มเพียง 50 คนเพื่อเป็นนักศึกษาตัวจริงที่จะได้เรียนใน ECOLE 42 BANGKOK

แบบฝึกหัดจริงจากบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ เรียนรู้เอง ไม่ต้องมีครูสอน

รูปแบบการเรียนต้องบอกว่าแตกต่างจากการเรียนปกติโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นหลักสูตรที่ดีไซน์มาจากทีมวิชาการของฝรั่งเศสโดยตรง เน้นการแก้ไขปัญหาโจทย์ที่ได้ เป็น Project – Base Learning โดยร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกต่างๆ เช่น Google ให้โจทย์มานักศึกษาจะต้องแก้ไขให้ได้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีปัญหาด้านระบบให้แก้ไขจำนวนมากอยู่แล้ว การเรียนจึงเป็นการเรียนแบบไม่มีครูผู้สอน ไม่มีห้องเรียน มีแต่ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มาใช้ทำงาน โดยสามารถมาทำงานร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากแก้ปัญหาแล้วจะมีการประเมินผล ผ่าน/ไม่ผ่าน เพื่อไปสูู่ระดับถัดไป

หลักสูตรเหมือนเกม ต้องผ่านเท่านั้นถึงจะไป Level ถัดไปได้

ไม่มีครูผู้สอน เน้นแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมดิจิทัล รูปแบบการเรียนจะคล้ายๆ เกม ผู้เรียนสามารถวางแผนและบริหารเวลาได้เอง 100% โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาเรียน 3-5 ปีจึงจะจบหลักสูตร เงื่อนไขคือ จะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 21 ระดับ โดยมีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ยังกล่าวเสริมอีกว่า นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้เอง แต่มีผลกับการเรียนจบของผู้เรียนด้วย แม้ว่าจะเข้าเรียนพร้อมกับเพื่อน แต่อาจจะจบไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับความขยันและความสามารถของตนเอง แต่ละระดับจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อวัดว่าเรามีความรู้เพียงพอในเรื่องนั้นหรือไม่ จนถึงระดับที่ 21 ดังนั้นการผ่าน 1 ระดับของแต่ละคนอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน บางคนอาจะใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในขณะที่บางคนอาจใช้เวลา 1 เดือน ใครพร้อมสอบก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอสอบได้เลย แต่ทั้งนี้ก็มีข้อกำหนดว่าใน 1 ปีแรก จะต้องผ่าน 7 ระดับ ถ้าไม่ผ่านจะถูกรีไทร์ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน/สัปดาห์ สามารถเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้

การที่แต่ละระดับมีความยากขึ้นเรื่อยๆ ก็คล้ายกับเกมที่เลเวลยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจบไปแล้ว คนๆ นั้นจะเก่งด้านโปรแกรมเมอร์และโค้ดดิ้งจริงๆ นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมอย่าง ภาษา C , C++ จะต้องสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ทำงานดีไซน์ได้ ทักษะความรู้จะเหมือนการเรียน 4 ปีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ย่นระยะเวลาลง หากมีพร้อมและขยัน 1 ปีครึ่งก็สามารถเรียนจบได้

จากสถิติ คนเรียนไม่จบก็มี เพราะได้งานทำก่อน

นับจากวันที่ก่อตั้งสถาบัน ECOLE 42 PARIS จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 7 ปี สถาบันสามารถการันตีว่านักศึกษาของที่นี่มีงานทำ 100% ซึ่งจากสถิติมีนักศึกษาที่สอบไม่ถึงระดับ 21 ก็มีบริษัทซื้อตัวไปทำงาน เนื่องจากดูตามผลงานและให้ค่าเงินเดือนตามความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากการแก้โจทย์ปัญหาระหว่างเรียน ทำให้บริษัทต่างๆ เก็บข้อมูลของผู้เรียนไว้ ทำให้มีโอกาสเป็นตัวเลือกในสายโปรแกรมเมอร์มากกว่าคนอื่นๆ

เรียนฟรี มีงานทำ ยังไม่พอ มีสิทธิ์โกอินเตอร์

สถาบันสอนนักเขียนโปรแกรมเมอร์ ECOLE 42 BANGKOK เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้บรรยากาศการเรียนมีความเป็นนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของสถาบันเครือข่ายนี้ เด็กทั่วโลกสามารถสมัครได้ สามารถแลกเปลี่ยนไปมาได้ เช่น ผู้เรียนสามารถไป ECOLE 42 TOKYO และไปเข้าเรียนได้ เพราะมี ACCOUNT เพื่อใช้ในการเข้าเรียน

นอกจากนี้ประมาณระดับที่ 10 จะต้องไปฝึกงานที่สถานประกอบการจริงเป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้นมองในภาพรวมแล้ว หลักสูตรนี้ค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยปกติ แต่จะมาโฟกัสที่การเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ

เปิดกว้างรับทุกคน ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขผู้สมัคร คือ อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน ถ้าสอบผ่านแบบทดสอบได้ก็หมายความว่ามีพรสวรรค์ที่สามารถเรียนรู้ได้ บุคคลที่สนใจ ECOLE 42 BANGKOK กำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ที่ www.42bangkok.com

 

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net

ที่มา : dek-d

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments