fbpx
หน้าแรกbeginnerเช็คตนเองจากไวรัส COVID-19 เบื้องต้น ด้วยแบบคัดกรองสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อ

เช็คตนเองจากไวรัส COVID-19 เบื้องต้น ด้วยแบบคัดกรองสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อ

Author

Date

Category

มช.พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 เบื้องต้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ http://sescimande.net/Self-Screening (Version 1.0) เป็นแอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 มีที่มาจากความต้องการของหน่วยงานและสถานศึกษาหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประสานงาน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเอง ลดความตระหนก และความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข แอปพลิเคชันคัดกรองนี้จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยอ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แอปพลิเคชั่นนี้มีผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไวโรน่า 2019)

http://sescimande.net/Self-Screening/

ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นกังวลและต้องการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปประเมินด้วยการตอบคำถาม 4 ประเด็นได้แก่

  1. การมีไข้
  2. การมีอาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ
  3. การมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย
  4. การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โดยหลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  2. สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์
  3. สีแดง รีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของการคัดกรอง ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ที่มา : thaipublica

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

error: Content is protected !!