fbpx
หน้าแรกbeginnerรวมขนาดรูปภาพสำหรับโฆษณา Facebook 2020

รวมขนาดรูปภาพสำหรับโฆษณา Facebook 2020

Author

Date

Category

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนพิกเซลขั้นต่ำของรูปภาพที่แนะนำสำหรับทุกตำแหน่งการจัดวาง

Facebook มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของจำนวนพิกเซลขั้นต่ำในรูปภาพ ดังต่อไปนี้

 1. Facebook
 • ฟีด Facebook

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ในเดสก์ท็อป คือ 479 x 246 พิกเซล และบนมือถือควรมีความกว้างอย่างน้อย 320 พิกเซล แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,350 พิกเซล

 • คอลัมน์ด้านขวาของ Facebook

254 x 133 พิกเซล เแนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • Instant Articles บน Facebook

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • Facebook Marketplace

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • Facebook Stories

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,920 พิกเซล

 1. Instagram
 • Instagram Stories

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,920 พิกเซล

 • ฟีด Instagram

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,350 พิกเซล

 1. Audience Network

 • โฆษณาแบบเนทีฟ โฆษณาแบบแบนเนอร์ และโฆษณาคั่นบน Audience Network

398 x 208 พิกเซล สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ เราแนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 628 พิกเซล

 1. Messenger

 • Messenger Stories

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,080 x 1,920 พิกเซล

 • กล่องข้อความ Messenger

แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 1,200 พิกเซล

 • ข้อความที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับรูปภาพที่มีลิงก์ แนะนำให้ใช้ภาพขนาด 1,200 x 628 พิกเซล

ภาพฟีด Facebook

คำแนะนำในการออกแบบ

 • ประเภทไฟล์ : jpg หรือ png
 • อัตราส่วนของภาพ : 1.91:1 ถึง 4:5
 • ความละเอียดที่แนะนำ : อัพโหลดรูปภาพความละเอียดสูงสุดที่มี
 • รูปภาพที่มีข้อความมากกว่า 20% อาจแสดงโฆษณาได้น้อยลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในรูปภาพ
 • ข้อความ : 125 ตัวอักษร

พร้อมลิงก์

 • อัตราส่วนของภาพ : 91:1 ถึง 1:1
 • ความละเอียดที่แนะนำคืออย่างน้อย 1,080 x 1,080 พิกเซล
 • หัวเรื่อง : 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบายลิงก์ : 30 ตัวอักษร

พาโนรามาหรือรูปภาพ 360 องศา

พาโนรามาหรือรูปภาพ 360 อาจปรากฏบน Facebook เพื่อให้ประสบการณ์แบบตอบสนองได้ Facebook สามารถตรวจพบและประมวลผลรูปภาพเหล่านี้ได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเมตาเฉพาะกล้องจากรูปภาพที่ถ่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับรูปภาพ 360

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนเดสก์ท็อป

 • โฆษณาแบบภาพเดียว

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 400×500

 • โฆษณาแบบภาพเดียวที่มีลิงก์

ความกว้างขั้นต่ำ : 476 พิกเซล

ความสูงขั้นต่ำ : 249 พิกเซล

 • อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×100

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 191×100

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนมือถือ

 • โฆษณาแบบภาพเดียว

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 400×500

 • โฆษณาแบบภาพเดียวที่มีลิงก์

ความกว้างขั้นต่ำ : 320 พิกเซล

 • อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×100

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 191×100

วิดีโอฟีด Facebook

อัพโหลดวิดีโอต้นทางความละเอียดสูงสุดที่มีอยู่โดยไม่มีตัวอักษรหรือกรอบด้านข้าง (ไม่มีแถบสีดำ) รองรับไฟล์เกือบทุกประเภท แนะนำให้ใช้การบีบอัดไฟล์แบบ H.264 พิกเซลสี่เหลี่ยมจัตุรัส อัตราเฟรมคงที่ ระบบสแกนแบบ Progressive และการบีบอัดไฟล์เสียง AAC สเตอริโอที่ 128kbps ขึ้นไป

 • อัตราส่วนวิดีโอ : 9:16 ถึง 16:9
 • ความละเอียดที่แนะนำ : อัพโหลดวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่มีและตรงกับข้อจำกัดด้านขนาดของไฟล์และอัตราส่วน
 • ขนาดไฟล์วิดีโอ : ไม่เกิน 4GB
 • ความยาววิดีโอต่ำสุด : 1 วินาที
 • ความยาววิดีโอสูงสุด : 240 นาที
 • คำบรรยายวิดีโอ : ระบุหรือไม่ก็ได้ แต่แนะนำให้ระบุ
 • เสียงวิดีโอ : มีหรือไม่ก็ได้ แต่แนะนำให้มี
 • ข้อความ : 125 ตัวอักษร
 • ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่มีข้อความมากกว่า 20% อาจแสดงโฆษณาได้น้อยลง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในรูปภาพ
 • วิดีโอแนวตั้ง (ที่มีอัตราส่วนกว้างยาวสูงกว่า 4:5) อาจถูกปรับให้มีอัตราส่วน 4:5

พร้อมลิงก์

 • หัวเรื่อง : 25 ตัวอักษร
 • คำอธิบายลิงก์ : 30 ตัวอักษร

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนเดสก์ท็อป

ความยาววิดีโอโฆษณาแบบวิดีโอเดียว

ระยะเวลาขั้นต่ำของวิดีโอ : 1 วินาที

ระยะเวลาสูงสุดของวิดีโอ : 241 นาที

 • ขนาดวิดีโอ

ความกว้างขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

ความสูงขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

 • ขนาดวิดีโอ

ขนาดไฟล์วิดีโอสูงสุด : 26GB

ขนาดไฟล์วิดีโอขั้นต่ำ : 1MB

 • อัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×400

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 400×100

ข้อกำหนดเชิงเทคนิค : ฟีดข่าวบนมือถือ

 • ความยาววิดีโอโฆษณาแบบวิดีโอเดียว

ระยะเวลาขั้นต่ำของวิดีโอ : 1 วินาที

ระยะเวลาสูงสุดของวิดีโอ : 241 นาที

 • ขนาดวิดีโอ

ความกว้างขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

ความสูงขั้นต่ำ : 120 พิกเซล

 • ขนาดวิดีโอ

ขนาดไฟล์วิดีโอสูงสุด : 26GB

ขนาดไฟล์วิดีโอขั้นต่ำ : 1MB

 • อัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอ

อัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำ : 100×400

อัตราส่วนกว้างยาวสูงสุด : 400×100

อัตราส่วนกว้างยาว

เมื่อคุณสร้างโฆษณาสำหรับมือถือ รูปภาพ และวิดีโอ ควรครอบคลุมพื้นที่บนหน้าจอให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดความสนใจ เลือกอัตราส่วนกว้างยาวที่เหมาะกับตำแหน่งการจัดวางและรูปแบบต่างๆ (ดูลักษณะของตำแหน่งการจัดวาง) และอย่าลืมตรวจสอบว่าตำแหน่งการจัดวางใดรองรับอัตราส่วนกว้างยาวใดบ้าง ด้านล่างนี้คืออัตราส่วนกว้างยาวที่แนะนำบางส่วนสำหรับตำแหน่งการจัดวางและรูปแบบต่างๆ

 • สำหรับตำแหน่งการจัดวางแบบฟีด : แนะนำให้ใช้ภาพสี่เหลี่ยมจตุรัสอัตราส่วน 1:1 และวิดีโออัตราส่วน 4:5
 • สำหรับตำแหน่งการจัดวางสตอรี่ : คนส่วนใหญ่ถือโทรศัพท์ในแนวตั้ง แนะนำให้ใช้อัตราส่วน 9:16 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหน้าจอ
 • สำหรับรูปแบบภาพสไลด์วิดีโอ : แนะนำให้ใช้อัตราส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ 1:1 และใช้อัตราส่วนเดียวกันสำหรับวิดีโอทั้งหมดในภาพสไลด์
 • สำหรับวิดีโอแบบในสตรีม : แนะนำให้ใช้อัตราส่วนแบบ 16:9 ในแนวนอนเพื่อให้พอดีกับวิดีโอที่แสดงโฆษณา
 • ตำแหน่งการจัดวาง Audience Network : แนะนำให้ใช้อัตราส่วนแนวตั้งแบบ 9:16

ภาพลงโฆษณาบน Facebook

 • ขนาดปกโฆษณา : 1200*800px
 • ขนาดจตุรัสโฆษณา : 800*800px

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net

ที่มา : facebook, facebook, facebook, facebook, facebook

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

error: Content is protected !!