ผู้ลงโฆษณาต้องไม่สร้างโฆษณาสร้างลูกค้าที่มุ่งหวังเพื่อขอข้อมูลดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
1. หมายเลขบัญชี
โฆษณาต้องไม่ขอหมายเลขบัญชีต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเรามาก่อน เช่น หมายเลขสะสมไมล์เดินทาง หมายเลขบัตรสมาชิก หรือหมายเลขบัญชีเคเบิลหรือโทรศัพท์
2. ประวัติอาชญากรรม
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและประวัติการจับกุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรามาก่อน
3. ข้อมูลทางการเงิน
โฆษณาจะต้องไม่ร้องขอข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขโอนธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คะแนนบัตรเครดิต เงินเดือน มูลค่าสุทธิ หรือจำนวนหนี้ที่มี โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
4. เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ
โฆษณาต้องไม่ขอเอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขใบอนุญาตขับขี่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรามาก่อน
5. ข้อมูลด้านสุขภาพ
โฆษณาต้องไม่ร้องขอข้อมูลสุขภาพ รวมถึงสุขภาพกาย สุขภาพจิต การรักษาทางการแพทย์ ภาวะทางการแพทย์ หรือความทุพพลภาพ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
6. ข้อมูลประกันภัย
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลประกันภัย รวมถึงหมายเลขของนโยบายประกันภัยปัจจุบัน โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
7. ความฝักใฝ่ทางการเมือง
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับความฝักใฝ่ทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเรามาก่อน
8. เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาตหรือชาติพันธุ์ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
9. ศาสนา
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาหรือปรัชญาความเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเรามาก่อน
10. รสนิยมทางเพศ
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศของบุคคล รวมถึงเพศที่บุคคลนั้นชื่นชอบในการออกเดต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเรามาก่อน
11. แม่แบบคำถาม
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันมากที่คุณสามารถใช้แม่แบบคำถามในการขอข้อมูล
12. สมาชิกสหภาพการค้า
โฆษณาต้องไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิกสหภาพการค้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
13. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
โฆษณาต้องไม่มีการขอชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน อันประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีที่มีอยู่และบัญชีใหม่ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา หากคุณต้องการให้คนเข้ามาสมัครใช้งานบัญชีเว็บไซต์หรือบริการของคุณ คุณควรใช้วัตถุประสงค์แบบจำนวนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์หรือคอนเวอร์ชั่นบนเว็บไซต์ ในขณะที่คุณแสดงโฆษณา

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

Fanpage : Aj Link

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Facebook