1. ระบุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

สร้างการรับรู้
การระบุเป้าหมายธุรกิจ ว่าต้องการรับอะไรจากโฆษณา ต้องการให้โฆษณาทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร และการเน้นแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
การเพิ่มจำนวนลูกค้าเข้าร้าน
การเพื่มลูกค้าโดยการ ลดราคา จัดโปรโมชั่น หรือแจ้งสินค้ามาใหม่ การดึงดูดการสนใจ
คอนเวอร์ชั่นออนไลน์
การให้ความชัดเจนว่าเมื่อกดเข้ามาจะได้รับอะไร แค่การเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาก็อาจทำให้มีโอกาสตกลงซื้อขายได้

2. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

การส่งโฆษณาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาว่าธุรกิจเป็นอย่างไร ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ทำให้เกิดการกระตุ้นความต้องการ

3. ระบุธีมของชิ้นงาน

การใช้ธีมหรือคอนเซ็ปต์ที่จะเชื่อมโยงโฆษณาทุกชิ้น มีความดึงดูดน่าสนใจ สอดคล้องกับโฆษณา การแสดงถึงเอกลักษณ์ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ใส่รูปปกเว็บ Ajlink