สำหรับการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ การทำให้มีคนรู้จักชื่อสินค้าหรือแบรนด์ของผู้ขายถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้ซื้อจดจำว่าเราขายสินค้าหรือธุรกิจประเภทไหน ดังนั้น การ “โฆษณา” เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง และสำหรับแอพ Facebook ก็ได้มีการเปิดให้ผู้ขายมีการลงโฆษณาและกำหนดนโยบายที่เป็นกฎและข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับการลงโฆษณา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการออนไลน์ได้กระทำการที่ละเมิด ถ้าทำผิดตามกฎระเบียบที่ให้ไว้ Facebook จะทำการตรวจสอบและถ้าเจอโฆษณาเหล่านั้น facebook จะไม่อนุมัติ และจะโดนบล็อกโฆษณาทันที

แนวทางการแก้ไขโฆษณา Facebook ไม่อนุมัติ

  • การตรวจสอบสินค้า

 – สินค้าที่ผู้ขายนำมาลงโฆษณาใน Facebook จะต้องไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย หรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะถ้าโฆษณาสินค้าเหล่านั้น และ Facebook ตรวจพบเจอ จะโดนบล็อก โฆษณา facebook นั้นทันที

 – สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่ยาผิดกฎหมาย ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาเพื่อผ่อนคลาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆ

 – สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

 – สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่ใช่อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่

 – สินค้าที่ทำการโฆษณาต้องไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM

  • การตรวจสอบข้อความ

สำหรับการทำโฆษณา เนื้อหาของข้อความที่ลงใน Facebook นั้น จะต้องไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง เสียดสี ก่อจราจล การเหยียดชาติพันธุ์ เชื้อชาติ บุคคล สีผิว การเมือง ดูหมิ่นบุคคลหรือสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนต่อสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะคำว่า “ผิวขาว-ผิวดำ” จะมีแนวโน้มสูงที่จะถูกโดนบล็อกโฆษณา facebook เนื่องจากเป็นคำที่ Facebook มองว่าเป็นคำร้ายแรงที่สร้างความขัดแย้งให้กับสังคม

 – โฆษณาที่มีข้อความที่กล่าวถึงสินค้าเกินจริงหรือโกหกหลอกลวง

 – โฆษณาที่มีข้อความที่บ่งบอกหรือแสดงนัยยะถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่

 – โฆษณาที่มีข้อความที่ปฎิเสธการรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

 – โฆษณาข้อความที่มีการอ้างอิงถึง Facebook หรือเชื่อมโยง Facebook เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ถ้าสินค้าหรือบริการนั้นจำเป็นต้องกล่าวถึง Facebook ให้ขึ้นต้นคำว่า “Facebook” ด้วยตัวอักษร “F” พิมพ์ใหญ่เสมอ และใช้ขนาดตัวอักษรเท่ากับข้อความโฆษณา

  • การตรวจสอบรูปภาพ

การตรวจสอบรูปภาพถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบกับปัญหาโฆษณา facebook ไม่อนุมัติมากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ทราบนโยบายของ Facebook ว่าจะต้องสร้างรูปภาพแบบใด โดยรูปภาพในการทำโฆษณาที่ถูกต้องควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 – รูปภาพที่นำมาลงโฆษณาต้องมีข้อความในรูปภาพไม่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดของรูปภาพ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบร้อยละของข้อความจากเครื่องมือตารางของ Facebook

 – รูปภาพที่นำมาลงโฆษณาต้องเหมาะสมกับสินค้า และมีความสอดคล้องกับสินค้า รูปภาพนั้นจะต้องไม่ใช่รูปภาพที่เข้าข่ายอนาจาร หรือมีการโชว์เรือนร่างวาบหวิว

 – รูปภาพที่นำมาลงโฆษณาจะต้องห้ามเป็นรูปภาพ Before & After ที่รับรองผลการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

  • การตรวจสอบ Link

การ Call-to-Action เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการมักกระทำด้วยการใส่ลิงค์ไว้บนหน้าโฆษณา เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถคลิกลิงค์นั้น และนำลูกค้าไปยังหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ซึ่งสิ่งที่ควรระวังในการใส่ลิงค์ไว้บนหน้าโฆษณาเพื่อที่จะไม่ให้โดนบล็อกโฆษณา Facebook คือ

 – การทำโฆษณาที่ใส่ลิงค์บนหน้าเว็บไซต์ข้อมูลที่ลิงค์ไปต้องมีอยู่จริง และเป็นลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณานั้นๆ ด้วย

 – การทำโฆษณาที่ใส่ลิงค์บนหน้าเว็บไซต์ข้อมูลลิงค์ที่ใส่ไว้ต้องไม่พาผู้ใช้ไปยัง Website ที่เป็น Spyware, Malware หรือ Software อื่นๆ ที่มีแนวโน้มจะสร้างปัญหาให้ผู้ใช้ได้

โฆษณา, Facebook, บัญชี, การตลาด, โทรโข่ง

สำหรับการทำโฆษณาบน Facebook ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ โดยทำให้มีผู้ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น คุณภาพของ “โฆษณา” เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึง ถ้าสิ่งที่โฆษณาออกไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อสินค้าได้รับรู้ถึงประโยชน์ของสินค้าหรือบริการนั้นมากเพียงใด ก็จะเป็นผลดีให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น โดยผู้ซื้อจะมีความมั่นใจและจะใช้สินค้าเหล่านั้นซ้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net