การเน้นข้อความโฆษณา

  • แปลงตัวเองเป็นลูกค้า  คิดว่าถ้าเขาอยากซื้อของคุณ ข้อความอะไรที่จะดึงดูดเขา หาข้อความที่ทำให้ดึงดูดใจลูกค้า คิดสะว่าเราคือลูกค้า
  • เขียนคำที่น่าสนใจกว่าคู่แข่ง คำโฆษณาที่น่าสนใจ
  • ทำข้อความโฆษณาให้แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ได้
  • หาจุดเด่นที่เป็นโปรโมชั่น
  • หาข้อความโฆษณาที่เป็นจุดอ่อน
  • หาวิธีเขียนยังไงให้โดนใจลูกค้า
  • ใส่ Keywords (คำค้นหา) ทั้งใน Header และ Description 
  • แยกข้อความโฆษณา ของมือถือ และ คอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน และนำไปวิเคราะห์

สรุป :  เมื่อเราการเขียนโฆษณาที่มีความต้องการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ควรแยกกลุ่ม, ข้อความ ข้อความไหนคนคลิ๊กน้อย ควรแก้ไข  คนคลิ๊กมากขึ้น, อันดับก็จะดีขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่าคลิ๊ก

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที – www.ajlink.net

ที่มา : th.advertisercommunity