ก่อนเริ่มใช้งาน

AdWorก่อนเริ่มใช้งาน
AdWords มีแป้นพิมพ์ลัด 2-3 ประเภท โดยมีวิธีใช้ดังนี้

ปุ่ม 1 + ปุ่ม 2 กดปุ่มแรกค้างไว้พร้อมกับกดแป้นพิมพ์ลัดอีกปุ่มหนึ่ง เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Shift + N (สร้างรายการใหม่) คุณจะต้องกด Shift ค้างไว้ กด N แล้วค่อยปล่อยทั้ง 2 ปุ่ม
ปุ่ม 1 ตามด้วยปุ่ม 2 กดปุ่ม 1 ปล่อย จากนั้นกดปุ่ม 2 เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด G ตามด้วย T (ค้นหาหน้าเว็บ) ให้กด G ปล่อย แล้วค่อยกด T
ปุ่ม เพียงกดปุ่ม เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ? (แสดงหรือซ่อนรายการแป้นพิมพ์ลัด) เพียงกด ? เมื่อใดก็ได้
การทำงานทั่วไป
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานทั่วไป

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
? แสดงหรือซ่อนรายการแป้นพิมพ์ลัด
G ตามด้วย T ค้นหาหน้าเว็บ
Shift + N สร้างรายการใหม่ ทำงานในทุกที่ที่คุณเห็นปุ่มเครื่องหมายบวก
Shift + W แสดงหรือซ่อนแผงการนำทางด้านซ้ายมือสุด
ไปยังส่วนต่างๆ ของ ADWORDS
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของ AdWords อย่างรวดเร็ว

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
G ตามด้วย O ไปที่หน้าภาพรวม
G ตามด้วย Y ไปที่หน้าโอกาส
G ตามด้วย C ไปที่หน้าแคมเปญ
Shift + A ไปที่มุมมองแคมเปญทั้งหมด หลังจากที่คุณคลิกเข้าไปในแคมเปญหนึ่งๆ
G ตามด้วย J ไปที่หน้ากลุ่มโฆษณา
G ตามด้วย A ไปที่หน้าโฆษณาและส่วนขยาย
G ตามด้วย K ไปที่หน้าคีย์เวิร์ด
G ตามด้วย S ไปที่หน้าการตั้งค่า
บัญชีดูแลจัดการ
ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อไปยังส่วนต่างๆ หากคุณมีบัญชีดูแลจัดการ

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
G ตามด้วย U ไปที่หน้าบัญชีที่จัดการdก่อนเริ่มใช้งาน
AdWords มีแป้นพิมพ์ลัด 2-3 ประเภท โดยมีวิธีใช้ดังนี้

ปุ่ม 1 + ปุ่ม 2 กดปุ่มแรกค้างไว้พร้อมกับกดแป้นพิมพ์ลัดอีกปุ่มหนึ่ง เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Shift + N (สร้างรายการใหม่) คุณจะต้องกด Shift ค้างไว้ กด N แล้วค่อยปล่อยทั้ง 2 ปุ่ม
ปุ่ม 1 ตามด้วยปุ่ม 2 กดปุ่ม 1 ปล่อย จากนั้นกดปุ่ม 2 เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด G ตามด้วย T (ค้นหาหน้าเว็บ) ให้กด G ปล่อย แล้วค่อยกด T
ปุ่ม เพียงกดปุ่ม เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ? (แสดงหรือซ่อนรายการแป้นพิมพ์ลัด) เพียงกด ? เมื่อใดก็ได้
การทำงานทั่วไป
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานทั่วไป

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
? แสดงหรือซ่อนรายการแป้นพิมพ์ลัด
G ตามด้วย T ค้นหาหน้าเว็บ
Shift + N สร้างรายการใหม่ ทำงานในทุกที่ที่คุณเห็นปุ่มเครื่องหมายบวก
Shift + W แสดงหรือซ่อนแผงการนำทางด้านซ้ายมือสุด
ไปยังส่วนต่างๆ ของ ADWORDS
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของ AdWords อย่างรวดเร็ว

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
G ตามด้วย O ไปที่หน้าภาพรวม
G ตามด้วย Y ไปที่หน้าโอกาส
G ตามด้วย C ไปที่หน้าแคมเปญ
Shift + A ไปที่มุมมองแคมเปญทั้งหมด หลังจากที่คุณคลิกเข้าไปในแคมเปญหนึ่งๆ
G ตามด้วย J ไปที่หน้ากลุ่มโฆษณา
G ตามด้วย A ไปที่หน้าโฆษณาและส่วนขยาย
G ตามด้วย K ไปที่หน้าคีย์เวิร์ด
G ตามด้วย S ไปที่หน้าการตั้งค่า
บัญชีดูแลจัดการ
ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อไปยังส่วนต่างๆ หากคุณมีบัญชีดูแลจัดการ

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
G ตามด้วย U ไปที่หน้าบัญชีที่จัดการs มีแป้นพิมพ์ลัด 2-3 ประเภท โดยมีวิธีใช้ดังนี้

  • ปุ่ม 1 + ปุ่ม 2 กดปุ่มแรกค้างไว้พร้อมกับกดแป้นพิมพ์ลัดอีกปุ่มหนึ่ง เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Shift + N (สร้างรายการใหม่) คุณจะต้องกด Shift ค้างไว้ กด N แล้วค่อยปล่อยทั้ง 2 ปุ่ม
  • ปุ่ม 1 ตามด้วยปุ่ม 2 กดปุ่ม 1 ปล่อย จากนั้นกดปุ่ม 2 เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด G ตามด้วย T (ค้นหาหน้าเว็บ) ให้กด G ปล่อย แล้วค่อยกด T
  • ปุ่ม เพียงกดปุ่ม เช่น หากต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ? (แสดงหรือซ่อนรายการแป้นพิมพ์ลัด) เพียงกด ? เมื่อใดก็ได้

การทำงานทั่วไป

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานทั่วไป

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
? แสดงหรือซ่อนรายการแป้นพิมพ์ลัด
G ตามด้วย T ค้นหาหน้าเว็บ
Shift + N สร้างรายการใหม่ ทำงานในทุกที่ที่คุณเห็นปุ่มเครื่องหมายบวก 
Shift + W แสดงหรือซ่อนแผงการนำทางด้านซ้ายมือสุด

ไปยังส่วนต่างๆ ของ AdWords

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของ AdWords อย่างรวดเร็ว

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
G ตามด้วย O ไปที่หน้าภาพรวม
G ตามด้วย Y ไปที่หน้าโอกาส
G ตามด้วย C ไปที่หน้าแคมเปญ
Shift + A ไปที่มุมมองแคมเปญทั้งหมด หลังจากที่คุณคลิกเข้าไปในแคมเปญหนึ่งๆ
G ตามด้วย J ไปที่หน้ากลุ่มโฆษณา
G ตามด้วย A ไปที่หน้าโฆษณาและส่วนขยาย
G ตามด้วย K ไปที่หน้าคีย์เวิร์ด
G ตามด้วย S ไปที่หน้าการตั้งค่า

บัญชีดูแลจัดการ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อไปยังส่วนต่างๆ หากคุณมีบัญชีดูแลจัดการ

แป้นพิมพ์ลัด การทำงาน
G ตามด้วย U ไปที่หน้าบัญชีที่จัดการ

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Google