fbpx
หน้าแรกFacebookข้อกำหนดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

ข้อกำหนดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

Author

Date

Category

คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Facebook ทำให้คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลของคุณเอง เช่น ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อใช้คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Facebook ระบบของคุณจะแฮชข้อมูลเป็นการภายในก่อนที่จะอัพโหลดและส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้ Facebook เพื่อนำไปใช้สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง (“ข้อมูลที่แฮช”) การคลิก “ฉันยอมรับ” และส่งข้อมูลที่แฮชมาให้ Facebook จะถือว่าคุณยอมรับข้อความต่อไปนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อตกลงระหว่างคุณกับ Facebook

  • คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ (หรือผู้ให้บริการข้อมูลของคุณ) ได้แจ้งอย่างเหมาะสมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ข้อมูลจะถูกนำไปแฮชเพื่อสร้างข้อมูลที่แฮช รวมถึงปฏิบัติตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกำหนด หากคุณไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง คุณยืนยันโดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ว่าคุณมีสิทธิ์และการอนุญาตที่จำเป็นครบถ้วนในการใช้ข้อมูล หากคุณใช้ตัวระบุของ Facebook เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง คุณจะต้องได้รับตัวระบุจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้

  • คุณยืนยันว่าข้อมูลที่แฮชไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลผู้ได้ทำการเลือกที่คุณได้ให้คำมั่นสัญญาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าจะปฏิบัติตาม หรือได้เลือกที่จะไม่ให้คุณหรือการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายของคุณใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเลือกที่จะไม่ให้ใช้หลังจากที่คุณได้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลนั้นเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองไปแล้ว คุณตกลงที่จะลบเจ้าของข้อมูลออกจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

  • ข้อมูลที่แฮชที่คุณมอบให้เราจะนำไปใช้สำหรับกระบวนการจับคู่เท่านั้น และจะไม่แชร์กับบุคคลที่สามหรือผู้ลงโฆษณาอื่นใด และจะถูกลบทันทีหลังจากทำการจับคู่เสร็จ Facebook จะรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่แฮชและกลุ่ม ID ผู้ใช้ Facebook ที่ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณ (“กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณ”) รวมทั้งการรักษาการป้องกันทางเทคนิคและทางกายภาพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อ (ก) ปกป้องความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลในขณะที่อยู่ในระบบของ Facebook และ (ข) ป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในระบบของ Facebook โดยไม่เจตนาหรือไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ Facebook จะไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณแก่บุคคลที่สามหรือผู้ลงโฆษณาอื่นใด จะไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อแนบกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราหรือเพื่อสร้างโปรไฟล์ตามความสนใจ และจะไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณ ยกเว้นเพื่อให้บริการแก่คุณ นอกจากเราจะได้รับสิทธิ์การอนุญาตหรือกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว

  • Facebook มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยน ระงับ หรือสิ้นสุดการเข้าถึง หรือเลิกการจัดให้ใช้งานคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ทุกเมื่อ คุณมีสิทธิ์เลิกใช้คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณได้ทุกเมื่อ คุณสามารถลบกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณออกจากระบบ Facebook ได้ทุกเมื่อโดยผ่านเครื่องมือบัญชีผู้ใช้

  • หากคุณให้ข้อมูลที่แฮชในนามของบุคคลที่สาม ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในฐานะตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นในนามของบุคคลนั้น และจะผูกมัดบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้

  • คุณไม่มีสิทธิ์ใช้คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนอกจากคุณจะเป็นผู้ลงโฆษณา (หรือเอเจนซี่ที่ดำเนินการในนามของผู้ลงโฆษณา) API โฆษณาหรือพาร์ทเนอร์ API กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง พาร์ทเนอร์ด้านข้อมูลที่ได้เซ็นข้อตกลงกับเราซึ่งทำให้คุณมีสิทธิ์อัพโหลดและสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง หรือได้รับสิทธิ์การอนุญาตอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Facebook หากคุณให้ข้อมูลที่แฮชในนามของบุคคลที่สาม คุณสามารถใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองในนามของบุคคลที่สามเท่านั้น และไม่สามารถเพิ่มเติมหรือเสริมข้อมูลดังกล่าวด้วยข้อมูลอื่นใด คุณไม่มีสิทธิ์ขายหรือถ่ายโอนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง หรือให้สิทธิ์บุคคลที่สามในการขายหรือถ่ายโอนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

  • หมายเหตุสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลในสหภาพยุโรปและสวิส: Facebook, Inc. ได้ให้คำมั่นสัญญาภายใต้การปกป้องความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และการปกป้องความเป็นส่วนตัว ของสวิส-สหรัฐอเมริกา ที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ถ่ายโอนภายใต้ข้อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเหล่านี้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นวิธีในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลในสวิสหรือสหภาพยุโรปมาให้ Facebook, Inc. คุณรับทราบว่าข้อกำหนดการปกป้องความเป็นส่วนตัว (https://www.facebook.com/legal/privacyshieldtermsforadvertisers) มีผลบังคับใช้กับข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเหล่านี้

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

Fanpage : Aj Link

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Facebook

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

error: Content is protected !!