(MONEY MAKEOVER)

รอบพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่

คอร์สสัมมนา “ปฏิวัติชีวิต พิชิตอิสรภาพทางการเงิน” (TOTAL MONEY MAKEOVER) เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้โปรแกรมการเงิน ที่ออกแบบโดย The Money Coach: จักรพงษ์ เมษพันธุ์
โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงมีแผนการเงินที่มีประสิทธิผลในแบบของตัวเองได้ ครอบคลุมทั้งในเรื่องการจัดการสภาพคล่อง การจัดการภาระหนี้ การจัดการความเสี่ยง ภาษี และการบริหารความมั่งคั่ง อันจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอนาคตการเงินของตัวเองได้อย่างมีแบบแผน ทั้งความคิดและการกระทำ จนสามารถสร้างผลลัพธ์ มีชีวิตทางการเงินที่ดี และมีอิสรภาพทางการเงินในแบบที่คุณออกแบบได้เอง

ประเด็นหลักของการสัมมนา

ออกแบบอิสรภาพการเงินของตัวเอง: อิสรภาพทางการเงิน หรือ Money Freedom เป็นสิ่งที่คนเรานิยามแตกต่างกัน การที่เราสามารถออกแบบอิสรภาพในแบบของตัวเองได้ จะช่วยให้มีความชัดเจนและไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
พื้นฐานการเงินที่ถูกต้อง“การเงิน” ไม่ต่างอะไรกับ “เกมกีฬา” ที่คนซึ่งที่มีพื้นฐานดี (Basic) เท่านั้น ที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินในชีวิตจริงได้
โมเดลการสร้างอิสรภาพทางการเงิน: (ABC Plan) เรียนรู้การสร้างแผนการเงิน 3 ขั้น โฟกัสทั้งการสร้างรายได้จากการทำงาน (Active Income) และรายได้จากทรัพย์สิน (Passive Income) เพื่อให้ชีวิตมีแหล่งรายได้หลายทาง (Multi-Income Stream)
ถอนพิษการเงิน: เงินที่เป็นปัญหาของคุณมาทั้งชีวิต หลายอย่างเกิดจากปมทางความคิด ที่หากปลดล๊อคได้ เรื่องการเงินของคุณจะง่ายขึ้น
 
แผนปฏิวัติการเงินใน 21 วัน: โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อย ด้วยนิสัยใหม่เล็ก ๆ (Mini Habit) แต่ทำต่อเนื่อง จนค่อย ๆ เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระดับที่วัดผลและจับต้องได้ (*เรียนออนไลน์ 21 วัน หลังเรียนสด 2 วัน)
โปรแกรม 1 ล้านแรก: แนวคิดการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับผู้อื่น และทำให้เวลา 1 วันมีมากกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างพลังทวี (Leverage) สู่เงินเป้าหมายเงินเก็บ 1,000,000 แรก อันเป็นโจทย์เบื้องต้นของคนทุกคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน
มั่งคั่ง 6 มิติ: ทำความรู้จักและเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ด้วยหลัก คิดมั่งคั่ง 6 มิติ ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่ทั้งรวยทรัพย์และรวยสุข

รูปแบบการเรียน

  • บรรยาย กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน (*เน้นสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงทันที)
  • ห้องเรียนออนไลน์หลังสัมมนาอีก 21 วันต่อเนื่อง ผ่าน Facebook Group (*ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  • โค้ชชิ่งกลุ่ม (Group Coaching) เพื่อให้คำปรึกษาครั้งละ 3-5 คน กับ Money Coach เพื่อสร้างแผนการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

3,250 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน 2 วัน อาหารว่าง 4 มื้อ และเอกสารประกอบการเรียน)

วัน-เวลา / สถานที่

4-5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ​โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

วิทยากร

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach)
• โค้ชการเงิน (Money Coach)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด และบริษัท เดอะ มันนีโค้ช จำกัด
• นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการศึกษา และที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
• นักเขียนหนังสือการเงินการลงทุน ผลงานได้แก่ เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน, MONEY 101, MONEY FITNESS, วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง, เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน, เกมเศรษฐี, 52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน และคนไทยฉลาดการเงิน
• ผลงานแปลและบรรณาธิการ: เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ (Automatic Millionaire) พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) เงินสี่ด้าน และซีรีย์พ่อรวยสอนลูกทั้งหมด, เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี (Millionaire Fastlane)
• อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน
• ติดตามผลงานได้ที่ www.moneycoach.co.th  และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/TheMoneyCoachTH

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที – www.ajlink.net