fbpx

Category: Line

Related categories

ประเภทและขนาดที่เหมาะสมกับ Message Card สินค้า: อัตราส่วนที่แนะนำ 1.54:1 ขนาด : 1848 x 1200 Pixel สถานที่ : อัตราส่วนที่แนะนำ 1.54:1 ขนาด : 1848 x 1200 Pixel บุคคล : ไม่มีอัตราส่วน สามารถลาก เลื่อนได้...
การสร้างรายการสินค้า กดสร้างรายการสินค้า เริ่มต้นกรอกข้อมูลด้วย ชื่อสินค้า ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ เมื่อกรอกรายละเอียดสินค้าเรียบร้อย ต้องแนบรูป 1-2 รูป หรือลิงค์จาก YouTube ก็ได้ กรอกข้อมูลยี่ห้อสินค้า / เลือกหมวดหมู่สินค้าตามประเภทของสินค้า / กรอกรหัสสินค้าที่เราสามารถตั้งขึ้นมาเองได้ และ รหัสบาร์โค้ด (ถ้ามี) เลือก อัพโหลดภาพสินค้า ตามต้องการ กดเปิดช่อง...
LINE ได้ปรับปรุง LINE Timeline ใหม่ โดยเปลี่ยนให้เป็น LINE VOOM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่วิดีโอแบบสั้นแนวตั้ง เพิ่มลูกเล่นอีกมากมาย ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ TikTok และ Instagram Reels เป็นฟีเจอร์สำหรับสร้างวิดีโอแบบสั้น พร้อมฟังก์ชั่นเสริม เช่นฟิลเตอร์ เพลงและอื่นๆอีกมากมาย โดยทาง Line ได้ระบุว่าต้องการให้ Line VOOM เป็นตัวเชื่อมต่อและส่งต่อความสนุกสนานจากเพื่อนสู่เพื่อนด้วยกัน...
สำหรับร้านค้า MyShop ที่เปิดใช้งาน Rabbit LINE Pay และยังไม่เคยส่งเอกสารยืนยันตัวตนมาก่อน สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินโอนเข้าบัญชี โดยเตรียมเอกสารดังนี้ สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้านค้า ภาพ Selfie เจ้าของร้านค้าขณะถือบัตรประชาชน สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน (ถ้ามี) * อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสาร * (ร้านค้าสามารถวางบัตรประชาชนตัวจริง โดยวางบัตรประชาชนบนกระดาษเปล่าและเซ็นเอกสารหรือสามารถเซ็นแบบดิจิตอล) หมายเหตุ: ชื่อ-นามสกุลของเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน ร้านค้าสามารถส่งสำเนาเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูลร้านค้าดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหน้านี้ดำเนินการยืนยันตัวตนบัญชี...

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments