fbpx

Category: Facebook

Related categories

คุณสามารถติดตั้งพิกเซลของ Facebook บนเว็บไซต์ของคุณผ่าน Facebook หรือใช้หนึ่งในการผสานของบุคคลที่สามของเราได้ ประโยชน์จากการติดตั้งพิกเซลของ Facebook หากเว็บไซต์ของคุณแสดงบนบุคคลที่สามที่ได้รับการสนับสนุน คุณจะสามารถติดตั้งพิกเซลของ Facebook ได้โดยไม่ต้องแก้ไขรหัสเว็บไซต์ใดๆ คุณยังคงได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากการติดตั้งพิกเซลของ Facebook ดังต่อไปนี้: เข้าถึงบุคคลที่ใช่ ค้นหาลูกค้าใหม่ หรือบุคคลที่เข้าชมหน้าเฉพาะหรือดำเนินการที่ต้องการบนเว็บไซต์ของคุณ ขับเคลื่อนยอดขาย เตรียมการประมูลราคาแบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะทำในสิ่งที่คุณสนใจเช่น ทำการซื้อ วัดผลโฆษณาของคุณ ทำความเข้าใจว่าโฆษณาของคุณประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดโดยการดูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์โดยตรง คุณสามารถดูข้อมูลเช่น คอนเวอร์ชั่นและยอดขาย การใช้แฟลตฟอร์มบุคคลที่สามเพื่อติดตั้งพิกเซลของคุณ มองเห็นประโยชน์ในการติดตั้งพิกเซลของ Facebook ของคุณไม่ว่าคุณจะกำลังใช้การรวมแพลตฟอร์ม (Magento, Shopify, BigCommerce)...
เวลาที่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับโฆษณาของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการเหล่านั้น เมื่อคุณโฆษณาบน Facebook คุณสามารถชำระค่าบริการได้โดยหนึ่งในสองวิธีดังนี้: การชำระเงินอัตโนมัติ: คุณไม่ต้องชำระโดยทันที แต่กลับกัน คุณจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อโฆษณาของคุณแสดงให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็น จากนั้น เราจะเก็บค่าบริการโดยวิธีการชำระเงินอันดับต้นจากคุณโดยอัตโนมัติตามวันเรียกเก็บค่าบริการของคุณและเมื่อคุณใช้จ่ายเงินจนถึงระดับจำนวนที่เรียกว่าเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน นี่คือวิธีการชำระเงินในกรณีที่คุณใช้ PayPal หรือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตส่วนใหญ่ในการซื้อโฆษณา การชำระเงินด้วยตนเอง: คุณจะต้องเติมเงินในบัญชีของคุณก่อน จากนั้นเราจะหักเงินจากจำนวนดังกล่าววันละครั้งขณะที่คุณเผยแพร่โฆษณา นี่คือวิธีดำเนินการหากคุณใช้ วิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง (เช่น Boleto Bancário หรือ QIWI) ในการซื้อโฆษณา ด้วยการชำระเงินแบบกำหนดเอง คุณจะไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน บทความนี้จะอธิบายวันเรียกเก็บเงินของคุณและกำหนดเวลาที่คุณต้องจ่ายค่าโฆษณาหากคุณมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน หากคุณใช้การหักบัญชีโดยตรงหรือวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองในการชำระค่าโฆษณา คุณจะไม่มีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณมีเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน เราจะเรียกเก็บค่าโฆษณาบน...

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments