fbpx

Category: Blogger

Related categories

สร้างโพสต์

สร้างโพสต์ คุณเขียน แก้ไข หรือลบโพสต์และฉบับร่างได้ตลอดเวลา เขียนโพสต์ใหม่ ลงชื่อเข้าใช้ Blogger คลิกที่โพสต์ใหม่ สร้างโพสต์ ไม่บังคับ: หากต้องการดูหน้าตาของโพสต์ ให้คลิกแสดงตัวอย่าง หากต้องการบันทึกโพสต์โดยไม่เผยแพร่ ให้คลิกบันทึก หากต้องการเผยแพร่โพสต์ ให้คลิกเผยแพร่ เผยแพร่โพสต์ กำหนดเวลาโพสต์ ลงชื่อเข้าใช้ Blogger ที่ใต้ชื่อบล็อก ให้คลิกโพสต์ คลิกชื่อโพสต์ ทางด้านขวา ให้คลิกการตั้งค่าโพสต์  กำหนดเวลา เลือกเวลาและวันที่ที่ต้องการเผยแพร่โพสต์ คลิกเสร็จสิ้น เมื่อต้องการตั้งค่าเขตเวลา ให้ทำดังนี้ ในแดชบอร์ดหลักในเมนูด้านซ้าย...
ขั้นตอนที่ 1: แสดงหน้าของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ Blogger คลิกลูกศรลง  ที่ด้านซ้ายบน เลือกบล็อกที่ต้องการอัปเดต คลิกการออกแบบในเมนูด้านซ้าย คลิกเพิ่มแกดเจ็ตในส่วนที่คุณต้องการให้แสดงหน้า คลิกเพิ่ม  ในหน้าต่างข้าง "หน้า" กำหนดการตั้งค่าแล้วคลิกบันทึก คลิกบันทึกการจัดเรียงที่ด้านบนขวา หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะแสดงหน้า ให้ลากแกดเจ็ตไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่ ขั้นตอนที่ 2: สร้าง แก้ไข หรือลบหน้า ลงชื่อเข้าใช้ Blogger คลิกลูกศรลง  ที่ด้านซ้ายบน เลือกบล็อกที่ต้องการอัปเดต เลือกหน้าที่เมนูด้านซ้าย สร้างหน้าใหม่: คลิกหน้าใหม่ป้อนชื่อหน้าและข้อมูลอื่นๆ...
เลือกโปรไฟล์ คุณจะใช้โปรไฟล์ Google+ หรือจะสร้างโปรไฟล์เฉพาะของ Blogger ก็ได้ ดังนี้ ลงชื่อเข้าใช้ Blogger คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าผู้ใช้ ในเมนูด้านซ้าย ในส่วน "ทั่วไป" ที่ถัดจาก "โปรไฟล์ผู้ใช้" ให้เลือกโปรไฟล์ประเภทต่อไปนี้ Blogger Google+ คลิกบันทึกการตั้งค่าที่ด้านขวาบน หมายเหตุ: คุณใช้ได้เพียงโปรไฟล์เดียวกับทุกบล็อกที่คุณร่วมเขียนเนื้อหา   ใช้โปรไฟล์เฉพาะของ Blogger ลงชื่อเข้าใช้ Blogger คลิกการตั้งค่า  การตั้งค่าผู้ใช้ ในเมนูด้านซ้าย ในส่วน "ทั่วไป" ที่ถัดจาก "โปรไฟล์ผู้ใช้" ให้เลือก "Blogger" ...

การสร้างบล็อก

สร้างบล็อก ลงชื่อเข้าใช้ Blogger ที่ด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรลง  คลิกบล็อกใหม่ ใส่ชื่อบล็อก เลือกที่อยู่หรือ URL ของ บล็อก เลือกเทมเพลต คลิกสร้างบล็อก

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments