ขั้นตอนที่ 1: แสดงหน้าของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านซ้ายบน
 3. เลือกบล็อกที่ต้องการอัปเดต
 4. คลิกการออกแบบในเมนูด้านซ้าย
 5. คลิกเพิ่มแกดเจ็ตในส่วนที่คุณต้องการให้แสดงหน้า
 6. คลิกเพิ่ม  ในหน้าต่างข้าง “หน้า”
 7. กำหนดการตั้งค่าแล้วคลิกบันทึก
 8. คลิกบันทึกการจัดเรียงที่ด้านบนขวา

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะแสดงหน้า ให้ลากแกดเจ็ตไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง แก้ไข หรือลบหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านซ้ายบน
 3. เลือกบล็อกที่ต้องการอัปเดต
 4. เลือกหน้าที่เมนูด้านซ้าย
  • สร้างหน้าใหม่: คลิกหน้าใหม่ป้อนชื่อหน้าและข้อมูลอื่นๆ แล้วคลิกบันทึก แสดงตัวอย่าง หรือเผยแพร่
  • สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น: คลิกแก้ไข แก้ไข จากนั้น เพิ่มลิงก์ภายนอก ป้อนชื่อหน้าและ URL แล้วคลิกบันทึกลิงก์
  • แก้ไขหน้า: คลิกแก้ไขใต้หน้าที่คุณต้องการแก้ไข อัปเดตหน้าแล้วคลิกบันทึก แสดงตัวอย่าง หรือเผยแพร่
  • ลบหน้า: คลิกลบ จากนั้น ตกลงใต้หน้าที่คุณต้องการนำออก

ขั้นตอนที่ 3: เลือกหน้าที่จะแสดง

 1. คลิกการออกแบบในเมนูด้านซ้าย
 2. คลิกแก้ไข แก้ไข ในส่วน “หน้า”
 3. เลือกหน้าที่ต้องการแสดง
 4. คลิกบันทึก
 5. คลิกบันทึกการจัดเรียงที่ด้านบนขวา

คุณสามารถมีหน้าในแต่ละบล็อกได้ไม่จำกัดจำนวน