สร้างโพสต์

คุณเขียน แก้ไข หรือลบโพสต์และฉบับร่างได้ตลอดเวลา

เขียนโพสต์ใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกที่โพสต์ใหม่
 3. สร้างโพสต์
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการดูหน้าตาของโพสต์ ให้คลิกแสดงตัวอย่าง
 5. หากต้องการบันทึกโพสต์โดยไม่เผยแพร่ ให้คลิกบันทึก หากต้องการเผยแพร่โพสต์ ให้คลิกเผยแพร่

เผยแพร่โพสต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. ที่ใต้ชื่อบล็อก ให้คลิกโพสต์
 3. คลิกชื่อโพสต์
 4. ทางด้านขวา ให้คลิกการตั้งค่าโพสต์ จากนั้น กำหนดเวลา
 5. เลือกเวลาและวันที่ที่ต้องการเผยแพร่โพสต์
 6. คลิกเสร็จสิ้น

เมื่อต้องการตั้งค่าเขตเวลา ให้ทำดังนี้

 1. ในแดชบอร์ดหลักในเมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่า จากนั้น ภาษาและการจัดรูปแบบ
 2. เลือกเขตเวลาที่ต้องการภายใต้ “การจัดรูปแบบ”
 3. คลิกบันทึกการตั้งค่าที่มุมขวาบน

เปิดการโพสต์ด้วยอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกบล็อก
 4. ในเมนูด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่าจากนั้นอีเมล
 5. ข้าง “โพสต์โดยใช้อีเมล” ให้พิมพ์คำที่ไม่ซ้ำกันเพื่อสร้างที่อยู่อีเมลเพื่อส่งโพสต์
 6. เลือกว่าจะเผยแพร่โพสต์ที่ส่งอีเมลโดยทันที หรือจะบันทึกเป็นฉบับร่างแล้วเผยแพร่เองในภายหลัง
 7. คลิกบันทึกการตั้งค่าที่มุมขวาบน

โพสต์ด้วยอีเมล

 1. สร้างอีเมลโดยใส่ชื่อโพสต์เป็นหัวเรื่อง
 2. เนื้อความของอีเมลจะกลายเป็นโพสต์
  • หากต้องการกำกับส่วนท้ายของโพสต์ ให้ป้อน #end
  • หากต้องการใส่รูปภาพ ให้แนบรูปภาพไปกับอีเมล
 3. ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณสร้างไว้ ดังนี้ (ชื่อผู้ใช้.[คำลับ]@blogger.com)

หมายเหตุ: ผู้ที่ส่งอีเมลถึงที่อยู่อีเมลเฉพาะนี้จะโพสต์ในนามของคุณในบล็อกของคุณได้