สร้างบล็อก

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Blogger
  2. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
  3. คลิกบล็อกใหม่
  4. ใส่ชื่อบล็อก
  5. เลือกที่อยู่หรือ URL ของ บล็อก
  6. เลือกเทมเพลต
  7. คลิกสร้างบล็อก