fbpx
หน้าแรกbeginnerInstagram ปิดกั้นแชทของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกับคนภายนอก

Instagram ปิดกั้นแชทของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกับคนภายนอก

Author

Date

Category

Instagram ออกนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของเยาวชน โดยเริ่มจากการร่วมมือในองค์กรของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่คู่มือสำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ รวมถึงเครื่องมือความปลอดภัยและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวรายการต่างๆและการเริ่มต้นการสนทนาเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับการมีตัวตนทางออนไลน์ได้

โดยเบื้องต้นทางInstagram ระบุอยู่แล้วว่าผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี โดยจะออกกฎให้ผู้ใช้ทุกคนระบุอายุลงไป โดยพยายามพัฒนาระบบให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้ เพื่อที่จะจำกัดการใช้ DM ระหว่างวัยรุ่นผู้ใช้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เพื่อการป้องกันความปลอดภัยต่างๆของวัยรุ่นเอง โดยที่วัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะไม่มีปุ่มให้ส่งข้อความได้ ถ้าหากไม่ได้ติดตามกันและกัน

Instagram อยากให้วัยรุ่นได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตนเอง โดยหวังให้การใช้แอพลิเคชั่นเป็นไปอย่างสนุกและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางInstagram คำนึงถึงอย่างที่สุด

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments