รูปแบบภาพสไลด์ช่วยให้คุณแสดงรูปภาพและ/หรือวิดีโอได้สูงถึง 10 ภาพ พาดหัว และลิงก์ หรือกระตุ้นให้ดำเนินการในหน่วยโฆษณาเพียงหน่วยเดียวได้ ซึ่งสามารถใช้กับธุรกิจได้เกือบทุกประเภท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่หลากหลาย

โฆษณาแบบภาพสไลด์สร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมแก่ผู้ลงโฆษณาของเราอย่างต่อเนื่อง เช่น มีหลายแคมเปญที่ใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์แล้วช่วยลดต้นทุนต่อคอนเวอร์ชั่นหรือต้นทุนต่อคลิก เรียนรู้วิธีใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยคำแนะนำด้านหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดชุดนี้

หมายเหตุ: คุณสมบัติสำหรับโฆษณาแบบภาพสไลด์แบบใหม่จะทยอยเปิดตัวอย่างสม่ำเสมอ ในขณะนี้ คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ได้เฉพาะในตัวจัดการโฆษณา หรือใช้ได้กับวัตถุประสงค์ของโฆษณาบางอย่างเท่านั้น

ก่อนจะเริ่มต้น

ก่อนการเริ่มต้นสร้างโฆษณาในรูปแบบภาพสไลด์ ให้พิจารณาว่า:

 • สิ่งใดที่ทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากธุรกิจอื่น มีความมั่นใจในสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง และใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์เพื่อเน้นความโดดเด่นในส่วนนี้
 • วิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการบรรลุคืออะไร คุณต้องการขายสินค้าเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น หรือคุณต้องการให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับแบรนด์และยื่นข้อเสนอของคุณในภาพรวม
วิธีการใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์

คุณสามารถใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์เพื่อ:

 • นำเสนอสินค้าหลายชิ้นและลิงก์ไปยังเพจปลายทางที่แตกต่างกันให้ตัวเลือกที่มากขึ้นแก่ลูกค้า และช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน
 • นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายของสินค้าเพียงชิ้นเดียว นำเสนอภาพสินค้าจากหลายมุมมอง หรือนำเสนอรายละเอียดด้านต่างๆ ของสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลมากขึ้น
 • เล่าเรื่องราว ใช้รูปภาพและ/หรือวิดีโอเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • อธิบายกระบวนการ อธิบายว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • รวมภาพเล็กให้กลายเป็นภาพใหญ่ สร้างรูปภาพขนาดใหญ่เพียงรูปเดียวโดยใช้กรอบสำหรับใส่รูปภาพทั้งหมดของคุณรวมกันเพื่อสร้างประสบการณ์การชมโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม
 • นำเสนอผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ หากคุณไม่เน้นการขายสินค้าที่จับต้องได้ ให้ใช้รูปภาพและ/หรือวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ได้จากการเป็นลูกค้าของคุณ

เคล็ดลับเกี่ยวกับชิ้นงานโฆษณา
 • ใช้องค์ประกอบทั้งหมดที่มีในโฆษณาแบบภาพสไลด์เพื่อเล่าเรื่องราวของคุณ รูปภาพและ/หรือวิดีโอเป็นจุดสำคัญที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมก็จริง แต่ข้อความพาดหัวที่เตะตา คำอธิบาย และการกระตุ้นให้ดำเนินการที่ช่วยมอบบริบท มอบรายละเอียด และชักจูงผู้ชมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
 • ใช้รูปภาพและ/หรือวิดีโอที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันและน่าสนใจเลือกรูปภาพและ/หรือวิดีโอที่มาจากเซตเดียวกันหรือให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ใช้โทนสีเหมือนกัน)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความจะได้รับการอนุมัติ ให้ตรวจสอบข้อความด้วยเครื่องมือนี้
 • พิจารณากลุ่มเป้าหมายของคุณ ใช้ภาพรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าเมื่อ กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าที่ได้เข้าที่หน้าในเว็บไซต์ของคุณ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นไปได้โดยใช้รูปภาพไลฟ์สไตล์
 • ในกรณีส่วนใหญ่ ควรแสดงการ์ดแบบภาพสไลด์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นลำดับแรก ประโยชน์อย่างหนึ่งของโฆษณาแบบภาพสไลด์คือคุณสามารถทดสอบชิ้นงานโฆษณาหลายๆ ชิ้นได้พร้อมกัน และเรียงลำดับชิ้นงานโฆษณาเหล่านั้นตามประสิทธิภาพการทำงาน จากนั้นคุณก็สามารถแทนที่หรือลบการ์ดแบบภาพสไลด์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าออกไปได้อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้รูปแบบนี้เพื่อเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องหรือต่อภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวบนแคนวาสขนาดใหญ่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกไม่ใช้งานการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างโฆษณา
 • ตัดสินใจว่าจะเชื่อมโยงการ์ดแบบภาพสไลด์แต่ละใบเข้ากับเพจปลายทางด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสม หากคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสินค้าจำนวนมาก คุณอาจต้องการนำทางผู้ที่คลิกบนการ์ดแบบภาพสไลด์ที่มีภาพของสินค้าไปยังเพจของสินค้านั้นๆ โดยตรงเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้ทันทีหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีสินค้าจำนวนน้อย คุณอาจต้องการนำทางผู้ที่คลิกบนการ์ดแบบภาพสไลด์ไปยังเพจที่มีสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่นั้นๆ (เช่น: หากการ์ดแบบภาพสไลด์มีภาพเสื้อสำหรับสุภาพสตรี คุณอาจกำหนดให้ลิงก์นำทางไปยังเพจที่แสดงเสื้อสำหรับสุภาพสตรีทั้งหมดที่คุณมีขายในร้านของคุณ)
 • ค้นหาแรงบันดาลใจลองดูวิธีอันสร้างสรรค์ที่ผู้ลงโฆษณารายอื่นได้ใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ สำหรับแคมเปญของคุณเอง
ทดสอบประสิทธิภาพของโฆษณาแบบภาพสไลด์

หากต้องการทราบว่าโฆษณาแบบภาพสไลด์สามารถโปรโมทประสิทธิภาพของแคมเปญได้อย่างไร คุณสามารถทำการทดสอบโดย:

 1. สร้างชุดโฆษณาสองชุดในแคมเปญเดียว ชุดโฆษณาชุดแรกควรมีโฆษณาสามถึงห้าชิ้น ที่ใช้รูปภาพและ/หรือวิดีโอที่แตกต่างกันในรูปแบบโฆษณาที่มีรูปภาพหรือวิดีโอเพียงรายการเดียว ส่วนชุดโฆษณาอีกชุดหนึ่งควรใช้โฆษณาแบบภาพสไลด์ที่มีรูปภาพและ/หรือวิดีโอสามถึงห้ารายการ เป็นรูปภาพและ/หรือวิดีโอเดียวกับที่ใช้ในชุดโฆษณาชุดแรก
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งอื่นๆ ของชุดโฆษณาทั้งสองเหมือนกันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ชุดโฆษณาทั้งสองชุดควรมีงบประมาณ การประมูล การกำหนดเป้าหมาย และเพจปลายทางที่เหมือนกัน
 3. เปิดใช้งานแคมเปญ
 4. สร้างรายงานข้อมูลเชิงลึกและเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณในชุดโฆษณาแต่ละชุด

วิธีดูรายงานข้อมูลเชิงลึกของโฆษณาในรูปแบบภาพสไลด์:

 1. ไปที่ “ตัวจัดการโฆษณา” ของคุณ
 2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ “คอลัมน์
 3. เลือก “การมีส่วนร่วมแบบภาพสไลด์

หากต้องการดูรายงานข้อมูลเชิงลึกแจกแจงตามการ์ดโฆษณาแบบภาพสไลด์ โปรดทำตามขั้นตอนข้างต้น และจากนั้น:

 1. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ “ข้อมูลแยกย่อย
 2. คลิก “ตามการดำเนินการ
 3. เลือก “การ์ดโฆษณาแบบภาพสไลด์

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Facebook