เพื่อตรวจสอบสถานะของแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาของคุณ ให้ดูในคอลัมน์ “การแสดงโฆษณา” ในตัวจัดการโฆษณา คุณสามารถใช้คอลัมน์ “การแสดงโฆษณา” เพื่อดูว่าแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาของคุณกำลังแสดงอยู่หรือไม่ หรือตรวจพบปัญหาใดเกี่ยวกับแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาของคุณหรือไม่

ดูสถานะแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาในคอลัมน์ “การแสดงโฆษณา

แคมเปญ

 • กำลังใช้งาน: โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งชิ้นในแคมเปญของคุณเปิดอยู่และกำลังแสดงตามปกติ หากคุณต้องการปิดแคมเปญของคุณ ให้คลิก 
 • ไม่ใช้งาน: แคมเปญปิดอยู่ ด้วยเหตุนี้ ชุดโฆษณาและโฆษณาใดๆ ที่อยู่ในแคมเปญจึงจะไม่แสดงจนกว่าคุณจะเปิดแคมเปญ
 • ไม่แสดง: แคมเปญของคุณไม่แสดงโฆษณา อาจมีสาเหตุมาจากชุดโฆษณาทั้งหมดที่เพิ่งทำให้เสร็จสมบูรณ์ในแคมเปญ หรือชุดโฆษณาและโฆษณาทั้งหมดในแคมเปญปิดอยู่
 • เสร็จสมบูรณ์แล้ว: แคมเปญของคุณตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเนื่องจากชุดโฆษณาทั้งหมดในแคมเปญทำการแสดงโฆษณาเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแก้ไขชุดโฆษณาเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาและเรียกใช้แคมเปญต่อได้
 • ลบแล้ว: คุณลบแคมเปญแล้ว

ชุดโฆษณา

 • กำลังใช้งาน: โฆษณาอย่างน้อยหนึ่งชิ้นในชุดโฆษณาของคุณเปิดอยู่และกำลังแสดงตามปกติ หากคุณต้องการปิดชุดโฆษณาของคุณ ให้คลิก 
 • กำหนดเวลาแล้ว: ชุดโฆษณาของคุณถูกกำหนดเวลาให้แสดงในวันที่ในอนาคต คุณสามารถแก้ไขชุดโฆษณาเพื่อเปลี่ยนกำหนดเวลาได้
 • ไม่ใช้งาน: ชุดโฆษณาของคุณปิดอยู่ ด้วยเหตุนี้ โฆษณาใดๆ ที่อยู่ในชุดโฆษณาจึงจะไม่แสดงจนกว่าคุณจะเปิดชุดโฆษณา
 • ไม่แสดง: ชุดโฆษณาของคุณไม่แสดง อาจมีสาเหตุมาจากโฆษณาทั้งหมดที่เพิ่งทำให้เสร็จสมบูรณ์ในชุดโฆษณา หรือแคมเปญหรือโฆษณาปิดอยู่
 • จำกัด: ชุดโฆษณาของคุณมีเป้าหมายที่จะใช้งบประมาณน้อยกว่า 75%
 • เสร็จสมบูรณ์แล้ว: ชุดโฆษณาทั้งหมดในแคมเปญแสดงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถแก้ไขชุดโฆษณาเพื่อปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาและเรียกใช้แคมเปญต่อได้
 • ลบแล้ว: คุณลบชุดโฆษณาออกแล้ว

โฆษณา

 • กำลังใช้งาน: โฆษณาของคุณเปิดอยู่และแสดงตามปกติ หากคุณต้องการปิดโฆษณาของคุณ ให้คลิก 
 • อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา: โฆษณาของคุณอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา หลังจาก Facebook อนุมัติโฆษณาของคุณแล้ว โฆษณาของคุณจะใช้งานอยู่
 • ไม่ได้รับการอนุมัติ: โฆษณาของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ อ่านนโยบายโฆษณาของ Facebook และส่งโฆษณาใหม่เพื่อรับการตรวจพิจารณา
 • ไม่ใช้งาน: โฆษณาของคุณปิดอยู่ ด้วยเหตุนี้ โฆษณาของคุณจึงจะไม่แสดงจนกว่าคุณจะเปิด
 • ไม่แสดง: โฆษณาของคุณไม่แสดง อาจมีสาเหตุมาจากชุดโฆษณาทั้งหมดที่เพิ่งทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือแคมเปญหรือชุดโฆษณาปิดอยู่
 • ลบแล้ว: คุณลบโฆษณาออกแล้ว

เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา

แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

Fanpage : Aj Link

ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net 

ข้อมูลจาก Facebook