fbpx
หน้าแรกbeginnerการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

Author

Date

Category

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม คือ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองที่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเนื้อหาบนกลุ่มแอพและบริการของ Facebook

“การมีส่วนร่วม” หมายถึงการดำเนินการเช่นการใช้เวลาดูวิดีโอของคุณ หรือเปิดแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลหรือ Canvas คุณสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้ใช้ที่ทำการดำเนินการเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่จะช่วยคุณค้นหาลูกค้าที่มีความคล้ายกับลูกค้าที่เคยโต้ตอบกับเนื้อหาบน Facebook

ต่อไปนี้เป็นประเภทการมีส่วนร่วมที่แบ่งตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม:

สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมจากจำนวนการดูวิดีโอ

วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมจากจำนวนการดูวิดีโอ

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “วิดีโอ
  5. ในช่อง “การมีส่วนร่วม” ให้เลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของคุณเคยใช้ในการชมวิดีโอ
  6. คลิก “เลือกวิดีโอ…”
  7. เลือก “แคมเปญ” “เพจ” หรือ “โปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram” จากดร็อปดาวน์

   หมายเหตุ: คุณสามารถใช้วิดีโอจากที่มาเหล่านี้ทั้งหมด

  8. หากคุณเลือก “แคมเปญ” ให้ใช้แถบค้นหาในการค้นหาแคมเปญ (กำลังใช้งานหรือไม่ได้ใช้งาน) จากนั้น การเครื่องหมายในช่องถัดจากวิดีโอที่คุณต้องการใช้งานหากคุณเลือก “เพจ” ให้เลือกหนึ่งเพจ และกาเครื่องหมายในช่องถัดจากวิดีโอจากเพจที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกได้หลายวิดีโอจากหลายเพจสำหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวหากคุณเลือก “โปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram” ให้เลือกโปรไฟล์ธุรกิจและกาเครื่องหมายที่ช่องถัดจากวิดีโอจากโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกได้หลายวิดีโอจากหลายกลุ่มเป้าหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวหมายเหตุ:
   • หากคุณต้องการเข้าถึงลูกค้าที่เคยชมวิดีโอของคุณและกลุ่มวิดีโอที่เลือกอย่างน้อย 50% ของเนื้อหา เราจะทำการค้นหาลูกค้าที่เคยชมหนึ่งในวิดีโอเหล่านี้อย่างน้อย 50% ของเนื้อหา ไม่ใช่ผู้ที่เคยชมอย่างน้อย 50% ของเนื้อหาครบทุกวิดีโอ
   • แม้ว่าคุณจะเลือกวิดีโอจากแคมเปญ ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายของคุณก็จะมาจากทุกคนที่ชมวิดีโอ ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ชมวิดีโอในส่วนหนึ่งของแคมเปญที่เลือกเท่านั้น
  9. คลิก “ยืนยัน” เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ
  10. ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการให้เราย้อนกลับไปรวบรวมยอดการรับชมในช่อง “ในอดีต”หมายเหตุ: หากคุณบอกให้เราย้อนกลับไป 30 วัน ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม
  11. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  12. คลิก “บันทึก
สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้ตั้งชื่อและคำอธิบายที่ใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากนี่เป็นวิธีเดียวที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังใช้วิดีโอใดกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ หากคุณมีหลายกลุ่มเป้าหมายและจำเป็นต้องทำการค้นหา
 • แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

  สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองจากการโต้ตอบบนแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า

  สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองจากการโต้ตอบบนแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย” ของคุณ
  2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” จากนั้นเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “โฆษณาแบบกรอกฟอร์ม
  5. ในช่อง “แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล” ให้เลือกแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการใช้
  6. ในช่อง “รวม” ให้เลือกชนิดของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้
  7. ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการให้เราย้อนกลับไปรวบรวมการมีส่วนร่วมในช่อง “ในอดีต”สิ่งสำคัญ: หากคุณบอกให้เราย้อนกลับไป 30 วัน ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม
  8. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  9. คลิก “บันทึก
 • Canvas

  สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากการมีส่วนร่วมในประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอ

  วิธีสร้างประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอ (จาก Canvas และคอลเลกชัน) สำหรับ “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากการมีส่วนร่วม” มีดังนี้

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” จากนั้นเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อน คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” (แทนเมนูดร็อปดาวน์)
  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “ประสบการณ์แบบเต็มหน้าจอ
  5. ใช้เมนูดร็อปดาวน์แรกเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการให้บุคคลที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณตั้งค่าไว้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือตัดออกก็ได้ด้วยส่วนเกณฑ์ของคุณ
  6. ใช้เมนูดร็อปดาวน์ที่สองเพื่อเริ่มกำหนดส่วนกฎข้อแรกของคุณโดยแจ้งให้เราทราบว่ามีผู้ที่ต้องการเปิด Canvas ของคุณหรือเปิดแล้วคลิกลิงก์ในนั้นให้รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ (ส่วนเกณฑ์แรกของคุณต้องรวมอยู่ด้วย แต่ส่วนที่เหลือสามารถรวมอยู่หรือตัดออกก็ได้)
  7. ป้อนจำนวนวันที่คุณต้องการให้เราย้อนกลับไปค้นหาผู้คนที่มีส่วนร่วม

   หมายเหตุ: ต่อไปนี้คือตัวอย่างลักษณะการทำงานของ “หน้าต่างค้นหาย้อนหลัง” หากคุณให้เราย้อนหลังกลับไป 30 วันและบุคคลที่มีส่วนร่วมกับ Canvas ของคุณเมื่อ 29 วันก่อน บุคคลนั้นจะอยู่ในเกณฑ์นี้ (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายหรือไม่ก็ตาม) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในช่วงระยะเวลาและในวิธีที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มเข้าสู่เกณฑ์ (และรวมเข้า/ตัดออกจากกลุ่มเป้าหมายตามที่เหมาะสม) ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ใหม่ ยกเว้นว่าคุณจะต้องการส่วนเกณฑ์

  8. ใช้เมนูดร็อปดาวน์ที่สามเพื่อเลือกเพจที่มี Canvas และคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถใช้เพจใดๆ ที่คุณเป็นผู้ลงโฆษณา และเพจต่างๆ ในส่วนเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
  9. ป้อนชื่อของ Canvas หรือคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้และเลือกสิ่งดังกล่าว
  10. คลิก “รวมมากขึ้น” หรือ “ตัดออกมากขึ้น” เพื่อเพิ่มส่วนเกณฑ์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถมีส่วนเกณฑ์ได้ห้าส่วนต่อกลุ่มเป้าหมาย
  11. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  12. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย
 • เพจ Facebook

  เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากการมีส่วนร่วมบนเพจ

  บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมจากการมีส่วนร่วมบนเพจ และคำอธิบายในส่วนกฎที่ใช้ได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น

  สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมบนเพจ

  วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมบนเพจ:

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “เพจ Facebook
  5. ตั้งค่าส่วนกฎ (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในส่วนถัดไป) คุณต้องเริ่มต้นด้วยจากกฎแบบรวม
  6. เพิ่มส่วนกฎแบบรวมหรือแบบแยกเพิ่มเติมตามความต้องการ คุณสามารถมีส่วนกฎได้ไม่เกิน 5 ส่วนต่อกลุ่มเป้าหมาย
  7. ใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  8. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย
  9. เมื่อเราสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ระหว่างการสร้างชุดโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มด้วยโฆษณา

  ส่วนกฎ

  ส่วนกฎประกอบด้วยกฎต่างๆ ที่ใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่ละส่วนกฎต้องมีเพจ ประเภทการมีส่วนร่วม และ “ช่วงการค้นหาย้อนหลัง” (จำนวนวันที่คุณต้องการค้นหาย้อนหลังเพื่อค้นหาผู้ที่มีส่วนร่วมในวิธีและบนเพจที่่คุณเลือก)

  เพจ

  คุณสามารถใช้เพจใดก็ได้ที่มีสิทธิ์การอนุญาตผู้ลงโฆษณา คุณสามารถใช้เพจที่แตกต่างกันในส่วนกฎอื่นภายในกลุ่มเป้าหมายเดียวได้ด้วย

  ประเภทการมีส่วนร่วม

  ประเภทของการมีส่วนร่วมที่คุณสามารถเพิ่มในส่วนกฎได้มีดังนี้

  • ใครก็ตามที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
  • ลูกค้าที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดก็ตาม
  • ลูกค้าที่คลิกปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการใดก็ตาม
  • ลูกค้าที่ส่งข้อความมายังเพจของคุณ
  • ลูกค้าที่บันทึกเพจของคุณหรือโพสต์ใดก็ตาม

  ช่วงการค้นหาย้อนหลัง

  คุณสามารถบอกให้เราย้อนหลังได้ไม่เกิน 365 วัน เพื่อค้นหาผู้ที่ได้มีส่วนร่วมกับเพจที่คุณเลือกในวิธีที่คุณเลือกในแต่ละส่วนกฎ ตัวอย่างและวิธีการทำงานของส่วนกฎประเภทนี้มีดังนี้ โดยใช้ “ลูกค้าที่ส่งข้อความมายังเพจของคุณ” เป็นประเภทการมีส่วนร่วม แต่สามารถนำหลักการมาใช้กับส่วนเฉพาะของส่วนกฎใดก็ได้

  หากคุณให้เราย้อนกลับไป 30 วันและมีคนส่งข้อความหาเพจของคุณเมื่อ 29 วันก่อน บุคคลนั้นจะอยู่ในกฎนี้ (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะรวมอยู่หรือถูกแยกออกจากกลุ่มเป้าหมายสุดท้าย) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งข้อความในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใดก็ตามที่ส่งข้อความภายในระยะเวลาที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มเข้าในกฎ (และรวมเข้าหรือแยกออกจากกลุ่มเป้าหมายตามที่เหมาะสม) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายจะถูกรีเฟรชอยู่ตลอดเวลา คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้ใหม่ เว้นแต่คุณจะต้องการเปลี่ยนส่วนกฎ

 • โปรไฟล์ธุรกิจของ Instagram

  สร้างกลุ่มเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมแบบกำหนดเองจากการมีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagra

  สินค้านี้อยู่ระหว่างการทดสอบและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในขณะนี้

  วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram ของคุณ

  1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย
  2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง”

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลยแม้แต่ชนิดเดียว คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด

  3. คลิก “การมีส่วนร่วม
  4. คลิก “โปรไฟล์ธุรกิจบน Instagram
  5. คลิกที่เมนูดร็อปดาวน์ “โปรไฟล์ธุรกิจ” และโปรไฟล์ธุรกิจที่มีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้สร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  6. ตั้งค่าส่วนกฎแรกของคุณโดยคลิกดร็อปดาวน์ “ประเภทการมีส่วนร่วม” และเลือกประเภทของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานในการรวมเข้าในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมผู้ที่มีส่วนร่วมกับข้อความของคุณด้วยวิธีใดก็ตาม หรือผู้ที่ส่งข้อความหาโปรไฟล์ธุรกิจของคุณได้

   หมายเหตุ: ส่วนกฎแรกของคุณต้องเป็นแบบรวม

  7. ป้อนข้อมูลในช่อง “ในอดีต” ด้วยจำนวนของวันที่คุณต้องการให้เรากลับไปค้นหาบุคคลที่มีส่วนร่วมในโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ เพื่อรวมเข้าไว้ในกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถย้อนกลับไปได้สูงสุด 365 วัน

   สิ่งสำคัญ: หากคุณบอกให้เราย้อนกลับไป 30 วัน ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับโปรไฟล์ธุรกิจนั้นๆ ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม

  8. เพิ่มส่วนกฎเพิ่มเติม (รวมได้ไม่เกิน 5 ส่วน) ตามความต้องการ โดยคลิกที่ “รวมเพิ่มเติม” หรือ “แยกออก” การรวมผู้คนเพิ่มเติมหมายความว่าผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ของส่วนกฎแบบรวมใดก็ตามจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย การแยกผู้คนออกหมายความว่าผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ของส่วนกฎแบบแยกออกใดก็ตามจะไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหมายเหตุ: ส่วนกฎแบบแยกออกจะถูกใช้ทับส่วนกฎแบบรวม ดังนั้น ผู้ที่ตรงตามทั้งกฎแบบแยกออกและกฎแบบรวมจะถูกแยกออกจากกลุ่มเป้าหมาย
  9. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  10. คลิก “บันทึก
 • เหตุการณ์

  สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรม

  คุณสมบัตินี้อยู่ในระหว่างทยอยเปิดตัวและอาจยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในขณะนี้

  คุณสามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่แสดงความสนใจในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของคุณโดยการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมทำให้คุณสามารถรวมหรือไม่รวมผู้ที่ตอบว่า “สนใจเข้าร่วม” หรือ “จะเข้าร่วม” งานใดงานหนึ่งหรืองานกิจกรรมใดๆ บนเพจของคุณ

  ขั้นตอนในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรม

  ข้อมูลต่อไปนี้จะใช้ได้กับการดำเนินการที่ทำได้จากคอมพิวเตอร์ในขณะนี้เท่านั้น

  หากต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนร่วมกับงานกิจกรรมบนเพจของคุณ:

   1. ไปที่ “กลุ่มเป้าหมาย” ของคุณ
   2. คลิกที่ดร็อปดาวน์ “สร้างกลุ่มเป้าหมาย” แล้วเลือก “กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
  หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาก่อน คุณจะเห็นปุ่ม “สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง” แทนเมนูดร็อปดาวน์ อย่างอื่นจะเหมือนกันทั้งหมด
   1. คลิก “การมีส่วนร่วม
   2. คลิก “งานกิจกรรม
   3. คลิกที่ดร็อปดาวน์อันแรกและเลือกประเภทของการมีส่วนร่วมที่คุณต้องการใช้ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวม “ผู้ที่ตอบว่าจะไป”
   4. กรอกช่องในอดีตด้วยจำนวนวันที่คุณต้องการย้อนกลับไปค้นหาผู้ที่เข้าร่วมงานกิจกรรมของคุณเพื่อรวมเข้าไว้ในกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถย้อนกลับไปได้สูงสุด 365 วัน
  หมายเหตุ: หากคุณป้อน 30 วันและผู้ที่ตอบว่า “สนใจเข้าร่วม” หรือ “จะเข้าร่วม” งานกิจกรรม 29 วันที่แล้ว พวกเขาจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากไม่ตอบในวันถัดไป ก็จะถูกลบออกจากกลุ่มเป้าหมาย บุคคลใดก็ตามที่ตอบภายในเวลาที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายจะถูกรีเฟรชอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมใหม่ เว้นแต่คุณจะต้องการเปลี่ยนเวลาหรือประเภทการมีส่วนร่วม
  1. คลิกดร็อปดาวน์ “เพจ” และเลือกเพจที่มีงานกิจกรรมที่คุณต้องการใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  2. คลิก “+เพิ่มงานกิจกรรมเฉพาะ” เพื่อค้นหางานกิจกรรมของคุณได้โดยง่าย
  3. หรือไม่ก็คลิก “รวมมากขึ้น” และ “ไม่รวม” เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  4. เพิ่มชื่อกลุ่มเป้าหมาย (และคำอธิบาย หากต้องการ)
  5. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย

ข้อควรจำ:

 • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมนั้นต่างจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากเว็บไซต์ของคุณ ในขณะที่ทั้งสองกลุ่มพิจารณาการดำเนินการเช่นกัน แต่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วมใช้การดำเนินการที่เกิดบนกลุ่มแอพและบริการของ Facebook ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากเว็บไซต์ของคุณใช้การดำเนินการที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณที่ใช้พิกเซลในการติดตาม (เรียกอีกอย่างว่า “เหตุการณ์”)
 • เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการมีส่วนร่วม คุณจะต้องระบุว่าต้องการให้เราตรวจสอบย้อนหลังไปกี่วันเพื่อรวบรวมการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณระบุให้เราตรวจสอบย้อนหลัง 30 วัน และมีคนที่มีส่วนร่วมเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา บุคคลดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในวันถัดไป บุคคลเหล่านั้นจะถูกตัดออกจากกลุ่มเป้าหมาย ใครก็ตามที่มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่ามีการรีเฟรชกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ยกเว้นว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวหรือประเภทของการมีส่วนร่วม
เกาะติดข่าวสารการตลาดออนไลน์ เทคนิคการโปรโมทโฆษณา แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์ @ajlink ที่นี่ Fanpage : Aj Link
เพิ่มเพื่อน
ติดตามข่าวสารไอที : www.ajlink.net  ข้อมูลจาก Facebook

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

error: Content is protected !!